Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality - archiv Aktuality 2022 Kodex z knihovny krále Matyáše Korvína

Kodex z knihovny krále Matyáše Korvína

Zveme vás na další přednášku z cyklu Z klementinských pokladů (cyklus přednášek Odd. rukopisů a starých tisků).

1. 3. 2022 Zasedací sál, 1. patro (vchod A), od 17 hod., vstup zdarma
Přednáší: Kamil Boldan

Uherský a český král Matyáš Korvín se zařadil mezi vůbec nejvýznamnější bibliofily 15. století. Před tištěným multiplikátem upřednostňoval iluminované kodexy moderního renesančního layoutu. Objednával je především ve florentských dílnách i v dílnách, které založil v Budíně. Humanisticky vzdělaný panovník vzhlížel k renesanční Itálii a jeho obsahově bohatá knihovna se měla vyrovnat sbírkám nejmocnějších italských vládců. Skoro dvě třetiny titulů, včetně mnoha děl řeckých klasiků, nebyly v době jejich pořízení ještě vydány tiskem. Bibliotheca Corviniana se stala nástrojem získání politické moci panovníka, který nepocházel z etablované dynastie a který byl roku 1458 zvolen uherskými stavy.  V době královy smrti čítala přinejmenším dva tisíce svazků, z nichž se dodnes dochovala asi jen desetina, rozeseta do mnoha světových knihoven.

Přednáška seznámí s obsahovou skladbou i nádhernou vnější podobou slavné knihovny slavného panovníka a představí také jeden z Korvínových kodexů a jeho spletitou cestu přes slovenský hrad Uhrovec, zámek Kounice a kapucínský klášter na Hradčanech až do Klementina, kde je uložen od konce 18. století.

Na přednášku navazuje březnový exponát měsíce.

Thomas Aquinas, Commentarius in Aristotelis De coelo et mundo libros
[Tomáš Akvinský, Komentář k Aristotelově pojednání O nebi] 
Florencie, cca 1485–1490, NK Praha VIII H 73, fol. 2r

02.02.2023, HOLAN
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube