Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality - archiv Aktuality 2022 Spolupráce Českých center a NK ČR

Spolupráce Českých center a NK ČR

Tomáš Foltýn, generální ředitel Národní knihovny a Ondřej Černý, generální ředitel Českých center podepsali v úterý 16. srpna 2022 v 10 hodin Memorandum o vzájemné spolupráci. Tímto aktem vyjádřili zájem o pokračování spolupráce v oblasti kultury.

Zájem realizovat společné projekty z oblasti literatury, jejich prezentaci v zahraničí či zajištění účasti obou institucí na mezinárodních akcích, tak by bylo možno stručně vystihnout obsah dokumentu. Původní memorandum mezi Národní knihovnou ČR a Českými centry bylo podepsáno již v roce 2017, ale vzhledem k časovému omezení dokumentu limitovanému rokem 2022 dochází letos k podpisu nového Memoranda o spolupráci mezi oběma institucemi, které oproti původnímu dokumentu rozšiřuje pole spolupráce o sdílení odborných znalostí a relevantních projektů či realizaci vzdělávacích aktivit.

„Hlavním cílem je využít stávající potenciál Českých center a Národní knihovny České republiky k zajištění dlouhodobé spolupráce s efektivním dopadem na posilování dobrého jména Česka ve světě. Rádi bychom se tak soustředili na oblasti spojené s tvorbou a sdílením prezentačních projektů, včetně kurátorských cest, press-tripů či rezidenčních vzdělávacích a networkingových pobytů, součinnosti při tvorbě koncepcí vybraných výstav směřujících do Českých center v zahraničí, či vzájemnou podporu v účasti na mezinárodních akcích doma i ve světě. Konkrétně oblast SDG je myslím vysoce aktuální a blízká oběma našim institucím, proto bych byl rád, kdybychom právě zde mohli navázat a téma ještě více rozvinout v rámci potenciálních projektů realizovaných napřesrok,“ říká ke spolupráci generální ředitel Českých center Ondřej Černý.

Memoranda o spolupráci obecně představují strategický nástroj prohlubování vztahů mezi institucemi, napomáhají plnění cílů a posilují vztahy aktérů zúčastněných stran. Česká centra prosazují ve světě českou identitu, kreativitu, networking na poli veřejné diplomacie, posilují dobré jméno Česka ve světě. Aby mohla naplňovat své poslání, posilují spolupráci s prestižními institucemi a společně se podílejí na vytváření projektů se zahraničním přesahem.

„Navázaná spolupráce Národní knihovny České republiky a Českých center výrazným způsobem rozšiřuje možnosti aktivní propagace české kultury a vzdělanosti v zahraničí. Národní knihovna České republiky disponuje nejen více než 7,5 miliony různorodých svazků dokumentujících vývoj knižní kultury či dlouhá léta vytvářeným obsahem digitálních knihoven, ale také celou řadou špičkových pracovníků, jejichž odborná úroveň je dobře známa i v zahraničí. Právě tato symbióza mezi knihovními fondy a profesním přehledem je největší devizou ustanovené spolupráce, neboť umožňuje prezentovat naši kulturu v nečekaných a mnohdy zcela netušených souvislostech, což patří i mezi základní cíle Českých center,“ doplňuje Tomáš Foltýn, generální ředitel Národní knihovny ČR. Podle něj spolupráce s Českými centry představuje další posun v oblasti propagace a prezentace české literatury v zahraničí.

Tisková zpráva (pdf)

02.02.2023, HOLAN
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube