Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality - archiv Aktuality 2022 Krušnohorská řemesla - knižní dar

Krušnohorská řemesla - knižní dar

Začátkem roku 2022 se fondy Národní knihovny ČR v Praze rozšířily o čtyři knihy z nové německo-české publikační řady Dům, řemesla a rodiny na Seiffenu a Lesné. Knihy vznikly v rámci projektu financovaného EU Aktivně prožívat společnou historii a tradice v Krušných horách.

Obsahově se zabývají těmi odvětvími hospodářství, která se v české a saské části Krušných hor vyskytovala od začátku osídlení až do doby kolem roku 1950. Jde o lesnictví, hornictví, výrobu dřevěného zboží a hraček i vesnickou řemeslnou výrobu a obchod. Na příští roky jsou již plánovány dva nové svazky s názvem „Vesnická komunita a soběstačnost“ a „Glashütten – Stát se, úspěch a znovuobjevení“.

Cílem autorů bylo napsat takový typ non fiction literatury, která by byla učena pro celou rodinu. Proto jsou v knihách kromě historických textů a ilustrací zařazeny také hravé hlavolamy, ruční listy a omalovánky. Měly by sloužit jako podnět pro mladé čtenáře, aby se ochotněji zabývali historickými tématy. Tímto způsobem se znalosti mohou snáze předávat další generaci.

Velkou část textů a uvedených materiálů lze nalézt také na webu ke stažení, a to v němčině a češtině. Díky tomu je lze snadno reprodukovat, například pro školní vyučování nebo pro volnočasové aktivity. Najít je tam možné také doporučení pro návštěvu turistických zařízení v Sasku a na severu České republiky.

Autory publikací jsou Albrecht Kirsche (*1953), který má doktorát z historie, a Catrin Tolksdorf-Bilz (*1966), která získala své historické znalosti jako samouk a pracuje pro městskou správu Kurort Seiffen jako projektová manažerka.

Lázeňské město Seiffen je známé svými vánočními tradicemi, výrobou dřevěných hraček, muzeem hraček a ukázkovými dílnami pro řemeslníky. Krásná horská krajina, skanzen a bohatý program akcí lákají k návštěvě „vesničky hraček“ po celý rok.

Městská správa Seiffen a herci z místních muzeí a spolků jsou již přibližně 15 let v pravidelném kontaktu s českými partnery, včetně Horského klubu Lesná, obce Klíny, Oblastního muzea a archivu v Mostě a  různých škol v daném regionu.

Národní knihovna ČR děkuje za cenné publikace a těší se na další přeshraniční spolupráci.

02.02.2023, HOLAN
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube