Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality - archiv Aktuality 2022 Knižní dar tibetské exilové vlády

Knižní dar tibetské exilové vlády

Dne 30. 8. 2022 došlo k předání knižního daru tibetské exilové vlády Národní knihovně ČR. Sbírky knihovny obohatilo 223 svazků Monlamova tibetského výkladového slovníku. Za přítomnosti ministra kultury Martina Baxy jej z rukou pana Sikjong Penpa Tseringa, předsedy Ústřední tibetské správy, převzal generální ředitel NK ČR Tomáš Foltýn.

Národní knihovna ČR byla již v průběhu jara 2022 oslovena místopředsedou Senátu Parlamentu České republiky Jiřím Oberfalzerem s možností spolupráce v rámci převzetí významného knižního daru tibetské provenience do svých sbírek. Zástupci knihovny si od samého počátku uvědomovali hodnotu uvedeného slovníku pro rozšíření spravovaných knihovních fondů. Ředitel Národní knihovny ČR Tomáš Foltýn k tomu poznamenal: „Národní knihovna ČR si je vědoma svého výsadního postavení mezi středoevropskými vzdělávacími a kulturními institucemi. Po celou dobu své existence se profiluje jako instituce demokratického smýšlení, která systematicky buduje svůj fond v co nejširší možné úrovni obsahové celistvosti a prezentace různorodých myšlenek. Dar výkladového slovníku tibetštiny umožní zájemcům o tuto oblast systematické studium aktuální terminologie a prohloubí tak uvědomění o šíři tohoto jazyka.“ Tyto teze jsou v plné symbióze s hlavními myšlenkami tradiční konference Forum 2000, jíž formální předání daru o den předchází. Ministr kultury Martin Baxa právě na tuto symbolickou rovinu knižního daru náležitě upozornil: „Jsem rád, že jsem se dnes mohl připojit k předání knižního daru tibetského výkladového slovníku Národní knihovně ČR. Je to výjimečný okamžik a doklad významu a dlouholetosti česko-tibetských kulturních vztahů. Tibetská kultura je součástí světového kulturního dědictví, a proto bychom měli všemi možnými prostředky usilovat o její ochranu. V Národní knihovně ČR bude tento doklad tibetského kulturního dědictví v těch nejlepších rukou.“

Přesný název dotčeného slovníku je Monlan Grand Tibetan Dictionary. Jedná se o výkladový slovník, který zpracovalo Monlam Tibetan IT Research Centre. Skládá se z 223 svazků, obsahuje přes 200 tisíc hesel a pracovalo na něm přes 200 osob po více než 9 let. Pro tibetskou komunitu se jedná o velmi významné dílo, jehož hlavním cílem je pomoc při zachování tibetštiny jako živého jazyka. Slovník byl slavnostně představen Dalajlámou před třemi měsíci, 27. 5. 2022.

Výkladový slovník bude nejprve řádně zpracován za účelem evidence na náležitého zpřístupnění uživatelům knihovny. „Tibetský dar bude po ukončení procesu adjustace a katalogizace, který je odhadován na zhruba 14 dní, uložen ve Studovně vědeckých pracovníků, kde se stane součástí příruční knihovny. Zde jej budou moci studovat registrovaní uživatelé knihovny. Výběr několika svazků bude zároveň po omezenou dobu vystaven u vstupu do Všeobecné studovny, největší badatelny Národní knihovny ČR, aby se s tímto významným knižním celkem mohli po zakoupení jednorázové vstupenky seznámit i zájemci z řad širší veřejnosti.“ dodala Lenka Maixnerová, náměstkyně sekce Knihovní fondy a služby.

Národní knihovna ČR děkuje všem, kteří na předání tohoto unikátního knižního daru podíleli, neboť zejména administrativa a logistika byly velmi komplikovanou záležitostí.

Fotogalerie >>

Knižní dar tibetské exilové vlády
Foto: Miroslav Kučera

Oficiálního předání daru se zúčastnili:

Sikjong Penpa TSERING, předseda Ústřední tibetské správy
Thinlay CHUKKI, zástupkyně Jeho Svatosti dalajlamy pro střední a východní Evropu, Tibetská kancelář v Ženevě
Kelsang GYALTSEN, bývalý vyslanec zodpovědný za dialog mezi Jeho Svatostí dalajlamou a ČLR a člen Stálé strategické komise Ústřední tibetské správy
Kalden TSOMO, přidělenkyně při OSN, Tibetská kancelář v Ženevě
Sonam TSERING, viceprezident Asociace Tibeťanů žijících v České republice
Geshe Lobsang MONLAM, autor slovníku

Martin BAXA, ministr kultury ČR
Běla BAKULOVÁ, ředitelka kabinetu ministra
Petr HNÍZDO, ředitel odboru mezinárodních vztahů
Jana MALÍKOVÁ, vedoucí tiskového oddělení
Zuzana JANDLOVÁ, vedoucí oddělení bilaterální spolupráce

Jiří OBERFALZER, místopředseda Senátu Parlamentu ČR
Eliška ŽIGOVÁ, mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně ČR v Indii
Petr KOSTKA, poradce místopředsedy Senátu Parlamentu ČR
Jitka BOUMOVÁ, Oddělení protokolu Kanceláře předsedy Senátu Parlamentu ČR

Tomáš FOLTÝN, generální ředitel NK ČR
Lenka MAIXNEROVÁ, náměstkyně Sekce knihovní fondy a služby
Irena KLAUSOVÁ, ředitelka Kanceláře generálního ředitele
Martina KOŠANOVÁ, ředitelka Odboru komunikace

02.02.2023, HOLAN
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube