Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality - archiv Aktuality 2022 Tirsch a ti druzí… Čeští jezuité v Mexiku

Tirsch a ti druzí… Čeští jezuité v Mexiku

Tématem výstavy je působení českých jezuitů v Mexiku. Návštěvníkům přiblíží přípravu jezuitů na misie v Novém světě, jejich náročnou cestu z Evropy do Mexika a zejména pak všechny činnosti, kterým se jezuité v této části světa věnovali. Zvláštní pozornost je věnována životu a dílu českého jezuitského misionáře Ignáce Tirsche, jenž je autorem rukopisu Codex Pictoricus Mexicanus. Právě ten bude hlavním exponátem výstavy. Vzácné dílo zdobí Tirschovy kresby zachycující přírodu a kulturu jižní části Kalifornského poloostrova. Dříve se předpokládalo, že Tirsch vytvořil své dílo po paměti až po svém návratu do Čech (tedy nejdříve v r. 1769), nyní po podrobném zkoumání zůstává oporou pro jejich přibližné datování rok 1762, neboť právě tímto datem je označen misijní kříž, vedle něhož na jedné z kreseb (fol. 42r) stojí provinční správce se svou ženou.

Codex vešel do povědomí díky pozornosti historika Zdeňka Kalisty, jenž využil uvolnění Pražského jara 1968. Do kalendáře na rok 1970 vybral a komentoval reprodukce. V celku má Tirschův soubor velkou historickou a přírodovědeckou hodnotu; svědčí také o středoevropském pohledu na barokní Mexiko. Jak si této památky váží Mexičané, ukazuje faksimile vydané v r. 2015.

Kromě tohoto exponátu budou vystaveny staré tisky a rukopisy tematicky související s činností převážně českých jezuitů vyslaných do Mexika, staré mapy mexického území od významných kartografů novověku, či několik ilustrací přibližujících tehdejším Evropanům aztéckou kulturu.

„Nemusíte být smutní, že originálem vzácného rukopisu nemůžete zalistovat a že jej chrání skla vitríny. Celý rukopis si můžete detailně prohlédnout z pohodlí domova v digitální knihovně Manuscriptorium, dodává tisková mluvčí NK ČR Martina Košanová.

Autory výstavy jsou PhDr. Alena Richterová a Mgr. Jakub Fryje. Autory grafického zpracování jsou MgA. Jan Chabr a Mgr. Tereza Eliášová.02.02.2023, HOLAN
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube