Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality - archiv Aktuality 2022 Mezinárodní kongres IAML v Praze

Mezinárodní kongres IAML v Praze

Očekávaný prestižní kongres Mezinárodní asociace hudebních knihoven (IAML), který byl plánován na rok 2020, se konečně podaří uskutečnit. Více než 30 mezinárodních specializovaných pracovišť, která se zabývají zpřístupňováním, zpracováním a studiem hudebnin a dalších typů dokumentů s hudbou souvisejících, se přihlásilo k účasti na kongresu, který se bude konat ve dnech 24. - 29. 7. 2022 v Praze.

Místem konání jsou dvě největší hudební knihovny České republiky. Sály v Městské knihovně a v Národní knihovně ČR se připravují na návštěvu přednášejících, posluchačů a hudebních vydavatelů. Přihlášeno je 320 účastníků, zazní přes 50 referátů, vystaveno bude 20 informačních panelů. To již je nabídka, která potvrzuje zanícení hudebních knihovníků pro jejich práci. NK ČR připravila při příležitosti konání kongresu v Galerii Klementinum také výstavu určenou široké veřejnosti – Papír a olovo, Hudebniny vydané tiskem v Praze v 19. století a vydala stejnojmennou odbornou publikaci v anglické verzi.

Co se skrývá pod čtyřmi zdánlivě záhadnými písmeny IAML, která se objevují v logu kongresu vysvětluje Zuzana Petrášková, vedoucí hudebního oddělení Národní knihovny České republiky: „Jde o mezinárodní asociaci hudebních knihoven, muzeí a dokumentačních center, která oslavila v roce 2021 již sedmdesát let činnosti. V rámci IAML pracuje řada odborných sekcí a soupisových aktivit. Česká republika, která je aktivní ve spolupráci s mezinárodní asociací, má možnost představit odbornou hudebně vědnou práci, ke které hudební knihovny dávají prostor a zázemí, ve dvou sekcích. První seznámí se čtyřkou autorů české hudby Smetana, Dvořák, Janáček a Martinů a s institucemi, které se jejich dílu věnují. Druhá je věnovaná práci s hudebními prameny a historií i budoucností tvorby tematických katalogů. A mimo tato plenární zasedání jsou přihlášeny další referáty věnované práci českých veřejných hudebních knihoven a mnoho dalších.“

Každý rok se kongres koná v jiném městě světa a Praha toto shromáždění hostí již podruhé. V roce 1991 se zde konala tehdy ještě konference a její účastníci dodnes hovoří o tom, jak jim Praha učarovala - a to jak město, tak i náplň konference. Organizátoři doufají, že i v letošním roce účastníky zaujmou. Pomohou k tomu kromě odborného programu jistě také bohaté doprovodné kulturní pořady, koncerty, výstavy, výlety a návštěvy dalších hudebních pracovišť v Praze.

Kongres se koná ve spolupráci České národní skupiny IAML, z.s., Národní knihovny ČR, Městské knihovny v Praze a Institutu Bohuslava Martinů.

Záštitu poskytl ministr kultury ČR Mgr. Martin Baxa a primátor hlavního města Prahy MUDr. Zdeněk Hřib.

02.02.2023, HOLAN
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube