Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality - archiv Aktuality 2022 Dohoda o spolupráci mezi NK ČR a CVTI SR

Dohoda o spolupráci mezi NK ČR a CVTI SR

Ďalšia česko-slovenská spolupráca knižníc a knihovníkov získala konkrétnu podobu. Dohodu o spolupráci podpísali Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a Národní knihovna ČR (NK ČR). "V rámci rokovaní sme prezentovali vybrané aktivity sekcie vedecká knižnica CVTI SR. Českých kolegov zaujali najmä aktivity partnerských knižníc CVTI SR v rámci konzorcia Knižnice pre Slovensko. Najmä v spojitosti so vzdelávacími programami kreatívnej dielne Fablab, ktorá rozvíja kreativitu, ale aj dnes tak potrebné digitálne zručnosti," uvádza Ján Kyselovič, generálny riaditeľ CVTI SR.

Slovenskí kolegovia navštívili štyri české knižnice – Městská knihovna v Praze (MKP), Národní knihovna ČR (NK ČR), Knihovna akademie věd ČR (KNAV) a Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem (SVKUL).

So zástupcami každej knižnice si v rokovaniach dohodli určité východiskové body vzájomnej spolupráce. "Spolupráca bude mať pozitívny dopad na rozšírenie portfólia aktivít CVTI SR v oblasti implementácie nových online služieb, získavania nových projektov a výmene spoločného know-how. Výhody zo vzájomnej medzinárodnej spolupráce sa odrazia aj v aktivitách smerujúcich k partnerskými knižniciam CVTI SR," spresňuje Kyselovič.

Dôležitým momentom rokovaní bol podpis rámcovej zmluvy CVTI SR s Národní knihovnou Českej republiky. Inštitúcie si spoločne stanovili súbor aktivít, v rámci ktorých sa zaväzujú nielen k rozvíjaniu knihovníctva, ale i profesie samotného knihovníka.

"Dohoda o spolupráci mezi Národní knihovnou ČR a Centrem vedecko-technických informácií SR je dalším důkazem aktivní spolupráce mezi českými a slovenskými organizacemi. Zároveň nejde jen o prázdné gesto, neboť obě instituce mají celou řadu společných zájmů, zejména v oblasti digitalizace, podpory vzdělávání či elektronických informačních zdrojů", uvádza Tomáš Foltýn, generálny riaditeľ Národní knihovny ČR.

Predmetom dohody a jej následného rozvoja sú najmä digitalizácia, dlhodobá archivácia a výmena digitalizovaného obsahu, rozširovanie vedomostí odborných zamestnancov, vytváranie spoločných projektov a udržovanie spolupráce. Tvorba metodických materiálov či hľadanie riešení v oblasti identifikácie a realizácie modelov poskytovania knižnično-informačných služieb je ďalšia oblasť, ktorej sa budú spoločne venovať. Pracovať sa má najmä na rozvoji nových koncepcií.

Českí i slovenskí kolegovia sa zhodli, že je dôležité vytvárať tieto spoločné vzťahy v záujme knižníc a knihovníkov. "Vzájomná spolupráca bude obohatením a môže priniesť čerstvý vietor v zavádzaní nových inovatívnych služieb ako pre širokú verejnosť, tak i odbornú akademickú obec", uzatvára Kyselovič.

(Tisková zpráva CVTI SR)

02.02.2023, HOLAN
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube