Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality - archiv Aktuality 2022 Zpřístupnění databází NK ČR pod licencí CC0

Zpřístupnění databází NK ČR pod licencí CC0

Národní knihovna České republiky jako ústřední knihovna České republiky a centrum knihovních služeb v ČR se v souladu se současnými mezinárodními trendy rozhodla podřídit databáze Česká národní bibliografie (ČNB), Databáze národních autorit NK ČR (AUT) a Centrální adresář knihoven a informačních institucí v ČR (ADR) licenčnímu režimu CC0. „Zpřístupnění knihovních metadat pod veřejnou licencí CC0 a jejich propojování v digitálním prostředí je jedním ze strategických cílů Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027 s výhledem do roku 2030”, upřesňuje Lenka Maixnerová, náměstkyně sekce Knihovní fondy a služby v NK ČR.

Veřejná licence CC0 umožňuje nejširší možné užití databází, a to jak pro nekomerční, tak komerční účely, bez nutnosti uvedení autorství. Zveřejnění databází pod veřejnou licencí CC0 bylo provedeno se schválením Ministerstva kultury České republiky, které je zřizovatelem Národní knihovny ČR. Databáze jsou přístupné ze stránky: https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/otevrena-data ve formátu MARC21, Česká národní bibliografie i ve formátu Dublin Core a jsou aktualizovány 1x týdně.

Databáze Česká národní bibliografie obsahuje přes 1.180.000 bibliografických záznamů dokumentů vydaných na území České republiky. Databáze Národních autorit NK ČR obsahuje přes 1.138.000 autoritních záznamů personálních jmen, organizací, akcí, věcných termínů, geografických termínů, chronologických údajů, unifikovaných názvů, formálních termínů, skupin Konspektu atd. Databáze Centrální adresář knihoven a informačních institucí v ČR obsahuje přes 8.000 záznamů institucí, které spolupracují nebo spolupracovaly na budování souborných katalogů CEZL/CASLIN, účastní se meziknihovních služeb, jsou v kontaktu s Knihovnickým institutem NK ČR nebo jsou evidovány na Ministerstvu kultury ČR.

Eva Vele, koordinátorka spolupráce s institucemi ve Wikimedia Česká republika s nadšením vysvětluje: „Zpřístupnění databází Národní knihovny pod svobodnou licencí CC0 je ohromný úspěch a velký krok vpřed. Díky otevření dat z databází Národní knihovny jsme již aktualizovali přes 200.000 položek ve Wikidatech a obohatili je o takové informace, jako jsou data narození a úmrtí osob. S otevřením dalších databází přijde více dat, což povede ke zkvalitnění informací na Wikipedii a tyto informace mohou časem pomoci statisícům lidí. Naučili jsme se, jak na administrativní a právní stránku uvolnění dat státních institucí, a jsme připraveni na hladkou spolupráci s dalšími podobnými partnery.

Wikimedia Česká republika je neziskovou organizací, která v Česku podporuje rozvoj Wikimedia projektů, což jsou celosvětové komunitní projekty Wikipedie, Wikimedia Commons, Wikidata a jejich sesterské projekty. Národní knihovna ČR se zpřístupněním databází pod veřejnou licencí CC0 může zařadit po bok významných zahraničních knihoven, jako jsou např. národní knihovny v Dánsku, Estonsku, Finsku, Lotyšsku, Lucembursku, Německu, Polsku, Rakousku, Švédsku, či USA, které svá data také zpřístupňují pod obdobnou licencí.

Rádi bychom poděkovali Oddělení knihoven a literatury při Ministerstvu kultury ČR, Odboru Hlavního architekta eGovernmentu při Ministerstvu vnitra ČR a Oddělení Právní podpory a majetkové při Ministerstvu financí ČR, které nám významně pomohli v otevírání dat široké veřejnosti bez jakýchkoliv omezení”, dodává tisková mluvčí NK ČR, Martina Košanová.

 

02.02.2023, HOLAN
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube