Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality - archiv Aktuality 2016 Knižní novinky vydané Národní knihovnou ČR

Knižní novinky vydané Národní knihovnou ČR

Zmizelý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa Hůlky (1887–1961) / The Lost World of Subcarpathian Rus’ in the Photographs of Rudolf Hůlka (1887–1961)
Hana Opleštilová – Lukáš Babka

Druhé vydání česko-anglické publikace představující výběr fotografií z rozsáhlé sbírky obrazových materiálů, kterou v průběhu první třetiny 20. století vytvořil český ministerský úředník, překladatel ukrajinské literatury a amatérský fotograf Rudolf Hůlka (1887–1961). Celá sbírka, která se dochovala v depozitáři pražské Slovanské knihovny, čítá více než 4 400 obrazových dokumentů zhotovených na Podkarpatské Rusi, na Slovensku, na Moravě, v Čechách a v menší míře též v dalších částech Evropy a severní Afriky.

Knihu tvoří tři části: úvodní studie přibližující životní osudy Rudolfa Hůlky, obrazové album obsahující reprodukce téměř 200 fotografií převážnou většinou z území Podkarpatské Rusi vytvořených v první polovině dvacátých let 20. století, ale i z dalších geografických oblastí, jež Hůlka navštívil, a kompletní katalog Hůlkových obrazových materiálů vztahujících se k Podkarpatské Rusi, který čítá 1 451 jednotek. Úvodní slovo napsal americký knihovník, slavista a historik umění Edward Kasinec.

Reprezentativní výběr fotografií v obrazové části zaznamenává všechna témata a geografické regiony, které Rudolf Hůlka svým fotoaparátem na Podkarpatské Rusi zachytil, a zároveň umožňuje i poznat všechny materiály, které Hůlka při své fotografické činnosti používal: kolorované, barevné i černobílé skleněné diapozitivy a černobílé skleněné i celuloidové negativy.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2016, 2. vydání, 299 s., (Publikace Slovanské knihovny, sv. 78), cena 420
ISBN 978-80-7050-667-7

 

Slovanská knihovna – můj osud. Mozaika vzpomínek
Jiří Vacek

Knižní novinky vydané Národní knihovnou ČR Knížku lze charakterizovat jednou větou: Netradičně pojaté memoáry, které si přečtete se skutečným potěšením. Knihovník, slavista a literární historik, mezinárodně respektovaný odborník specializující se na problematiku ruské, ukrajinské a běloruské emigrace Jiří Vacek se na stránkách těchto pamětí ukázal jako talentovaný vypravěč. Proud vzpomínek zahrnuje především více než půlstoletí jeho práce ve Slovanské knihovně (dnes odboru Národní knihovny České republiky), jedné z nejvýznamnějších světových slavistických knihoven, kde působí od roku 1964. Autor připomíná nejen důležité události z dějin „Slovanky“, ale představuje i širokou plejádu osob (pracovníků knihovny i odborných badatelů-slavistů z celého světa), kteří s ní přišli od jejího založení v roce 1924 do kontaktu. Téměř románové příběhy – ať už tragické, nebo humorné – tvoří umně poskládanou mozaiku, která vás při četbě okouzlí svou barvitostí a člověčenstvím.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha 2016, 1. vydání, 176 s., (Publikace Slovanské knihovny, sv. 77), 215 Kč
ISBN 978-80-7050-671-4

 

Cesta k rozmanitosti aneb Kavárenský povaleč digitálním historikem středověku. Sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Zdeňka Uhlíře
K vydání připravili Renáta Modráková a Tomáš Klimek

Zásluhou dlouhodobé systematické odborné činnosti a díky četným profesním kontaktům, které si Zdeněk Uhlíř během své kariéry vybudoval, se podařilo oslovit badatele, zabývající se tematickými okruhy, kterým se jubilant během své profesní kariéry věnoval, a požádat je o krátký příspěvek z oblasti rukopisných studií s přesahy do obecných dějin, problematiky digitalizace psaného kulturního dědictví a také ekonomických dějin středověku, kam se těžiště jubilantova zájmu přesunulo v posledních letech. Obsahová pestrost sborníku tedy zcela odpovídá jeho odbornému záběru a zaměření. Podobně jako v otázce témat, představují původní studie jednadvaceti autorů pestré spektrum i pokud jde o jednotlivé úhly pohledu. Některé z příspěvků přinášejí nový pohled na danou problematiku, nové objevy nebo informují o méně známých pramenech v českém prostředí. Chronologicky se příspěvky dají vymezit 13.–18. stoletím, se zaměřením především na období středověku. Téma digitalizace, tak vlastní oslavenci, patří z povahy věci do 21. století. Tematicky se pak články dotýkají několika oblastí: rukopisů, historických překladů, prvotisků, starých tisků, kartografie, mikrohistorie, literární vědy, filologie a v neposlední řadě digitalizace. Pestrá škála příspěvků tak může být pro mnohé čtenáře zajímavým podnětem a inspirací.

Národní knihovna ČR. 1. vydání. Praha 2016. 222 stran, 159 Kč
ISBN 978-80-7050-670-7

22.01.2017, HOLAN