Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Služby SLK Registrace uživatelů

Registrace uživatelů

Slovanská knihovna poskytuje své základní služby bezplatně. Za registraci čtenářů, reprografické a kopírovací služby a některé specializované služby (např. rešerše) účtuje knihovna poplatky.

Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za specializované služby, jistota, sankční poplatky) jsou účtovány podle zásad Knihovního řádu NK ČR a Výpůjčního řádu SLK a ve výši stanovené ceníkem placených služeb a poplatků.


Čtenářské průkazy

Čtenářem se stává fyzická osoba nebo instituce či jiná právnická osoba zaregistrováním a vydáním čtenářského průkazu.

Vystavují se dva druhy čtenářských průkazů:

Čtenářský průkaz s možností absenčních a prezenčních výpůjček s dobou platnosti jeden rok od vystavení:

  • občanům ČR, občanům zemí Evropské unies dlouhodobým pobytem v České republice a cizím státním příslušníkům s trvalým pobytem na území ČR starším 18 let
  • cizím státním příslušníkům ze zemí mimo Evropskou unii s dlouhodobým pobytem v České republice starším 18 let po složení jistoty s platností po celou dobu jejich pobytu: max. 2.000,- Kč - možnost 5 absenčních výpůjček


Čtenářský průkaz s možností pouze prezenčních výpůjček se vystavuje:

  • cizím státním příslušníkům s krátkodobým pobytem starším 15 let
  • cizím státním příslušníkům s dlouhodobým i trvalým pobytem v České republice starším 15 let do dovršení 18 let věku
  • občanům České republiky starším 15 let do dovršení 18 let věku a všem zájemcům o krátkodobé prezenční využívání služeb Slovanské knihovny


Registrační poplatky

Registrační poplatek při vystavení, případně obnovení čtenářského průkazu:

Čtenářský průkaz prezenční:

důchodci nad 70 let
ostatní fyzické osoby

na 1-9 měsíců
na 10-12 měsíců
zdarma
10 - 90 Kč
100 Kč


Čtenářský průkaz absenční:

důchodci nad 70 let
ostatní fyzické osoby

na  1 rok
zdarma
100 Kč

Pravidla registrace uživatelů a provádění výpůjček ve Slovanské knihovně

Knihovní řád Národní knihovny ČR

Ceník placených služeb a poplatků Národní knihovny České republiky

Lukáš Babka

27.03.2017