Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky

Odbor zpracování fondů (OZF)

telefon: 221 663 302
fax:
e-mail: edita.lichtenbergova@nkp.cz
poštovní adresa: Národní knihovna ČR
Odbor
zpracování fondů
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1
ředitel odboru: Mgr. Edita Lichtenbergová
zástupce: PhDr. Jaroslava Svobodová
1. Oddělení jmenného zpracování - PhDr. Jaroslava Svobodová (l. 297)
2. Oddělení národních věcných autorit a věcného zpracování - Mgr. Irena Pilíková (l. 600)
3. Oddělení zpracování speciálních dokumentů - PhDr. Ludmila Benešová (l. 309)
4. Oddělení národních jmenných autorit - PhDr. Zdeněk Bartl (l. 322)
5. Oddělení souborných katalogů - PhDr. Eva Svobodová (l. 207)
6. Oddělení retrospektivní konverze - Mgr. Nataša Mikšovská (l. 300)

Odbor zpracování fondů (OZF)

Je útvarem na úrovni odboru, v jeho čele stojí ředitel/ka. Základním posláním odboru je efektivní zpracování novodobých knihovních fondů. Plní funkci národní bibliografické agentury a agentury CIP. Je centrem Souborného katalogu ČR a správcem národních autorit. Sleduje a zpřístupňuje mezinárodní standardy platné pro oblast zpracování a v návaznosti na ně vytváří a prosazuje jednotnou katalogizační politiku. Spolupracuje s knihovnami, institucemi a odbornými pracovišti v rámci ČR a v zahraničí a odpovídá za účast NK ve společných projektech a za plnění příslušných dohod. V rámci své odborné působnosti provádí koordinační, metodickou, poradenskou a konzultační činnost, tuto pravomoc mají v oblasti své působnosti i jednotlivá pracoviště. Podílí se na výzkumné a vývojové činnosti.

Edita Lichtenbergová

12.07.2019