Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Katalogy a databáze Licencované databáze Vzdálený přístup

Vzdálený přístup k licencovaným online zdrojům a přístup k databázím na CD-ROM

NK ČR nabízí svým uživatelům dvě možnosti přístupu k licencovaným zdrojům prostřednictvím HAN a Shibboleth.

HAN – systém pro vzdálený přístup

HAN obsahuje online licencované databáze s výjimkou několika online databází, jejichž zpřístupnění mimo NK ČR není povoleno. Online zdroje dostupné mimo NK ČR prostřednictvím systému HAN jsou v přehledu označeny ikonou HAN .
V HAN dále naleznete i licencované databáze na CD-ROM, které je však možné využívat pouze z počítačů NK ČR.

Po přihlášení do HAN - systému pro vzdálený přístup můžete požadovanou databázi vybrat pomocí jedné z následujících možností:

  • abecední seznam zapojených zdrojů
  • rozvinutý (úplný) seznam licencovaných zdrojů
  • seznam zdrojů podle oborů
  • seznam zdrojů podle typu databáze

V nabídce systému HAN také naleznete několik seznamů licencovaných e-časopisů a možnost využívat mimo NK ČR i licencované databáze zapojené do KIV a MUS:

  • výběr jednotlivých e-časopisů (prostřednictvím báze NKC a EZB) a e-knih
  • prostřednictvím oborových bran KIV a MUS (jednotlivé brány naleznete v abecedním seznamu zapojených zdrojů)

Shibboleth

Prostřednictvím Shibboleth je možné využívat mimo NK ČR pouze část online licencovaných databází. Výhodou systému Shibboleth je, že po přihlášení je možné pracovat přímo s konkrétním vybraným zdrojem. Online licencované databáze, které jsou zapojené do systému Shibboleth, jsou v přehledu označeny ikonou Shibboleth.  Shibboleth je v NK ČR zpřístupněn ve zkušebním provozu od 30.12.2010. V případě problémů s přihlášením do tohoto systému nás, prosím, kontaktujte, uvítáme více informací o problému (datum a doba přihlášení, vybraná databáze, chybová hlášení atd.).

Podmínky využívání licencovaných zdrojů NK ČR

Licencované zdroje, které NK ČR zpřístupňuje svým registrovaným uživatelům, je uživatel povinen používat pouze pro své studijní a výzkumné potřeby a to standardním způsobem a pouze pomocí nástrojů, které zvolený licencovaný zdroj nabízí. Při práci v licencovaných zdrojích není přípustné využívat různé formy robotů či jiných automatických stahovacích programů.

Uživatelům, kteří budou při vyhledávání, prohlížení či ukládání dat z licencovaných zdrojů využívat nestandardní nástroje, může být odejmuto právo přístupu k licencovaným zdrojům.

Informace o přihlášení do systému vzdáleného přístupu

K přihlášení, prosíme, použijte svá přihlašovací jména a hesla do bází NKC nebo SLK (stejné údaje jako při objednávání knih nebo internetu). Vstup do systému bude odepřen těm uživatelům, kteří ve svém čtenářském kontě v bázi NKC nebo SLK mají v části „Prohřešky“ jakékoliv zprávy. V tomto případě kontaktujte pro vyřešení problému Halu služeb NK ČR, případně Slovanskou knihovnu. V případě problémů s hesly, které obsahují diakritiku či speciální znaky, nám prosím napište.

Možnosti využívání licencovaných online zdrojů v oborových branách KIV a MUS

Registrovaní uživatelé NK ČR mohou využívat prostřednictvím vzdáleného přístupu i všechny licencované / volné zdroje a služby dostupné prostřednictvím oborových bran Knihovnictví a informační věda (KIV) a Musica (MUS).

Jana Huňová

03.01.2019
Aktualizace prohlížečů pro využívání vzdáleného přístupu

Vážení čtenáři,

z důvodu technologického upgrade služeb pro ověření uživatelů pro vzdálený přístup (Shibboleth) dojde ke změně ověřovacího protokolu na verzi TLS 1.2, kterou podporují pouze novější internetové prohlížeče.

 

Pro správnou funkci vzdáleného přístupu doporučujeme nainstalovat některý z podporovaných prohlížečů, jejichž referenční seznam naleznete zde.

Seznam licencovaných databází

A-Z List
(abecední seznam jednotlivých titulů online licencovaných časopisů za využití EZB)

Aktuální zkušební přístupy

Kontakt