Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Jak najít Doporučené zdroje

Doporučené zdroje

 

naskenovaný katalog (na internetu) Typy dokumentů: knihy, sborníky, periodika Časový interval: 1830-1950 Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky Způsob objednání: online prostřednictvím naskenovaných katalogů (platný čtenářský průkaz není nutný)
staré tisky vydané do roku 1800 je možné objednat osobně přímo ve Studovně rukopisů a starých tisků

Název: Generální katalog II
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: autor, název (např. knihy bez autora, časopisy, noviny ...)
Přístupnost: naskenovaný katalog (na internetu)
Typy dokumentů: knihy, sborníky, časopisy
Časový interval: 1951-1995
Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
Způsob objednání: online prostřednictvím naskenovaných katalogů (platný čtenářský průkaz není nutný)

 

Název:

Generální katalog III
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: autor, název (např. knihy bez autora, edice, časopisy, noviny ...)
Přístupnost: naskenovaný katalog (na internetu)
Typy dokumentů: periodika, sbírky, vícesvazková díla
Časový interval: 1951-1995
Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
Způsob objednání: online prostřednictvím naskenovaných katalogů (platný čtenářský průkaz není nutný)

 

Název: Generální katalog Slovanské knihovny
Zachycené obory: slovanská literatura
Hledání podle: autor, název (např. knihy bez autora)
Přístupnost: naskenovaný katalog (na internetu)
Typy dokumentů: knihy, sborníky, periodika
Časový interval: 16.-20. století
Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
Způsob objednání: online prostřednictvím naskenovaných katalogů (platný čtenářský průkaz není nutný)
Název: Katalog hudebních tisků
Zachycené obory: hudebniny
Hledání podle: autor
Přístupnost: naskenovaný katalog (na internetu)
Typy dokumentů: hudební tisky (hudebniny - notový materiál)
Časový interval: 1750 - leden 1998
Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
Způsob objednání: klasická objednávka ve Studovně hudebního oddělení NK ČR
Název: Katalog české knižní produkce 19.století
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: autor, název (např. knihy bez autora.)
Přístupnost: naskenovaný katalog (na internetu)
Typy dokumentů: knihy, kalendáře, almanachy, výroční zprávy, ročenky
Časový interval: 1801-1900
Jazyk dokumentů: český jazyk
Způsob objednání: klasická objednávka v NK ČR
v Katalogu jsou uvedeny u jednotlivých záznamů i výskyty daného dokumentu v dalších českých knihovnách
Název: Katalog knihovnické literatury
Zachycené obory: knihovnická literatura
Hledání podle: autor, název (např. knihy bez autora)
Přístupnost: naskenovaný katalog (na internetu)
Typy dokumentů: knihy
Časový interval: 1890-1989
Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
Způsob objednání: klasická objednávka v Knihovně knihovnické literatury NK ČR
Název: Dokumentační kartotéka knihovnické literatury
Zachycené obory: knihovnická literatura
Hledání podle: autor, název (např. knihy bez autora)
Přístupnost: naskenovaný katalog (na internetu)
Typy dokumentů: články, statě ze sborníků, metodické  materiály
Časový interval: 1970-1989
Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
Způsob objednání: klasická objednávka v Knihovně knihovnické literatury NK ČR
Název: Ruský zahraniční historický archiv
Zachycené obory: historie ruských společenských a revolučních hnutí, 1. světové válka, ruské revoluce a občanské války, zpráv o činnosti ruských politických stran a spolků a o životě ruské emigrace v zahraničí
Hledání podle: autor, název (např. knihy bez autora)
Přístupnost: naskenovaný katalog (na internetu)
Typy dokumentů: knihy
Časový interval: 1875-1945
Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
Způsob objednání: online prostřednictvím naskenovaných katalogů (platný čtenářský průkaz není nutný)
Název: Retrospektivní bibliografie článků 1945-1952 (kartotéka )
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: předmět
Přístupnost: lístková kartotéka (přístup pouze v Referečním centru NK)
Typy dokumentů: články
Časový interval: 1945-1952
Jazyk dokumentů: český jazyk
Název: Články v českých časopisech 1953-1990 (Bibliografický katalog ČSFR)
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: autor, předmět
Přístupnost: tištěný zdroj (přístup pouze v Referenčním centru NK ČR)
Typy dokumentů: články
Časový interval: 1953-1990
Jazyk dokumentů: český jazyk
Název: EZB
Jednotný přístup k odborným elektronickým časopisům dostupným v plném textu na internetu, informace o dostupnosti časopisů (volně přístupné, přístupné na základě licence, nepřístupné)
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: název, předmět
Přístupnost: online databáze (na internetu), EZB je možné využít i v rámci vzdáleného přístupu
Typy dokumentů: časopisy
Časový interval: bez omezení
Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
Název: ZDB
Souborný katalog zahraničních periodik dostupných v německých knihovnách
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: autor, název, předmět
Přístupnost: online databáze (na internetu)
Typy dokumentů: časopisy
Časový interval: bez omezení
Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
Název: Souborná báze PER (Moravská zemská knihovna)
Báze obsahuje záznamy periodik vydávaných na území České republiky od počátku až do roku 1995
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: autor, název, předmět
Přístupnost: online databáze (na internetu)
Typy dokumentů: časopisy
Časový interval: do roku 1995
Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
Název: ANL FULL
Články v českých novinách a časopisech (plné texty)
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: autor, název, předmět
Přístupnost: online databáze (na internetu)
Typy dokumentů: články
Časový interval: od roku 1997
Jazyk dokumentů: český jazyk
Způsob objednání: přístup k plným textům článků v budově NK ČR bez omezení, mimo NK ČR na základě bezplatné registrace přístup na dobu 1 dne
Název: Anopress
Databáze plných textů článků z českých deníků, časopisů a  dalších médií
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: autor, název, předmět
Přístupnost: online databáze (přístup pouze ve studovnách NK ČR) - Referenční centrum, Studovna periodik, Knihovna knih. literatury, Slovanská knihovna
Typy dokumentů: články
Časový interval: od roku 1996
Jazyk dokumentů: český jazyk
Způsob objednání: plné texty dostupné přímo v databázi
Název: JIB - od 1. 1. 2019 je JIB nahrazen portálem Knihovny.cz
Vyhledávání ve více zdrojích zároveň v jednom vyhledávacím rozhraní, kromě jiných zdrojů i v katalozích českých knihoven a českých souborných katalozích
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: autor, název, předmět
Přístupnost: online databáze (na internetu)
Typy dokumentů: knihy, časopisy, články
Časový interval: bez omezení
Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
Způsob objednání: prostřednictvím SFX přístup do katalogů jednotlivých knihoven
Název: KVK
Vyhledávání ve více zdrojích zároveň v jednom vyhledávacím rozhraní, kromě souborných katalogů jednotlivých německých spolkových zemí umožňuje hledání v katalozích evropských národních knihoven, katalogu Kongresové knihovny atd.
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: autor, název, předmět
Přístupnost: online databáze (na internetu)
Typy dokumentů: knihy, časopisy
Časový interval: bez omezení
Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
Název: Manuscriptorium : otevřený katalog historických fondů
Manuscriptorium je součástí Digitální knihovny. Digitální knihovna  obsahuje vzácné a ohrožené dokumenty digitalizované v národních programech Memoriae Mundi Series Bohemica (převážně rukopisy, staré tisky a perspektivně další dokumenty) a Kramerius (starší noviny a časopisy a další vzácné dokumenty tištěné na kyselém papíře).
Zachycené obory: historické fondy
Hledání podle: autor, titul, signatura, incipit, slova kdekoliv, uložení, správce
Přístupnost: online databáze (na internetu) - přístup ke katalogu: bez omezení; přístup k ostatním digitálním datům: pouze z licencovaných domén (včetně počítačů v síti NK ČR) nebo přes vstupní heslo
Typy dokumentů: některé rukopisy NK ČR
všechny inkunábule NK ČR
všechny jazykově české (a některé cizojazyčné) staré tisky NK ČR
staré mapy NK ČR
digitální kopie vybraných rukopisů, tisků a map
Časový interval: bez omezení
Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
Název: Knihopis (KPS)
Zachycené obory: historické fondy
Hledání podle: číslo Knihopisu, název, původce (autor, tiskař, překladatel atd.), majitel (místo uložení, název instituce, signatura) atd.
Přístupnost: online databáze (na internetu)
Typy dokumentů: jazykově české inkunábule a staré tisky
Časový interval: do roku 1800
Jazyk dokumentů: český jazyk
Název: Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501-1800, I. Produkce tiskáren na dnešním území České republiky v 16. a 17. století. [CD-ROM]. Praha: 2003.
Zachycené obory: historické fondy
Hledání podle: naskenovaná kartotéka bibliografie cizojazyčných bohemik včetně naskenovaného rejstříku tiskařů, rejstříku tiskařských bohemik a relevantní literatury
Přístupnost: CD-ROM (přístup v NK ČR prostřednictvím UltraNetu)
Typy dokumentů: cizojazyčné bohemikální tisky
Časový interval: 1501-1800
Jazyk dokumentů: cizí jazyky
Název: ISSN Compact
Přehled periodik zahrnutých do systému ISSN
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: název, předmět
Přístupnost: CD-ROM (přístup pouze v Referenčním centru NK)
Typy dokumentů: časopisy, noviny
Časový interval: bez omezení
Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
Název: licencované článkové databáze - databáze mohou být pouze bibliografické, doplněné abstraktem článku či přímo s plným textem článku
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: autor, název, přeautor, název, předmět
Přístupnost: online databáze (přístup pouze v Referenčním centru NK nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu)
CD-ROM (přístup pouze v Referenčním centru NK)
Typy dokumentů: články
Časový interval: bez omezení
Jazyk dokumentů: cizí jazyky
Název: národní bibliografie
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: autor, název, předmět
Přístupnost: CD-ROM (přístup pouze v Referenčním centru NK)
Typy dokumentů: knihy
Časový interval: 20. století
Jazyk dokumentů: cizí jazyky
Název: národní retrospektivní bibliografie
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: autor, název, předmět
Přístupnost: CD-ROM (přístup pouze v Referenčním centru NK)
Typy dokumentů: knihy
Časový interval: od 15.stol.
Jazyk dokumentů: cizí jazyky
Název: Městská knihovna v Praze - názvové katalogy
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: autor, název
Přístupnost: lístkový katalog (přístup pouze v Městské knihovně v Praze), tel.:  222 113 202
Typy dokumentů: knihy (rozpisy beletrie)
Časový interval: 1891- , rozpisy 1945-
Jazyk dokumentů: český a slovenský jazyk
Název: Ústav pro českou literaturu AV ČR - knihovna
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: autor, název, předmět
Přístupnost: zdroje dostupné pouze v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, tel.: 234612147, 234612147, e-mail: knihovna-sli@ucl.cas.cz
Typy dokumentů: knihy, časopisy, články
Časový interval: bez omezení
Jazyk dokumentů: český jazyk
Název: Česká národní databáze ISSN
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: název,  ISSN, nakladatel, vydavatel, periodicita ...
Přístupnost: online databáze (na internetu)
Typy dokumentů: časopisy
Časový interval: bez omezení
Jazyk dokumentů: český jazyk
Služební katalog Oddělení rukopisů a starých tisků - signatura 62 A
Zachycené obory: geografie, historie
Hledání podle: zeměpisné jméno
Přístupnost: lístková kartotéka (přístup pouze v Oddělení rukopisů a starých tisků, kontaktní osoba PhDr. Jan Sobotka)
Typy dokumentů: mapy a mapové atlasy
Časový interval: 1579-1880
Jazyk dokumentů: německy, latinsky, francouzsky, italsky, anglicky, španělsky, nizozemsky, česky,  rusky, maďarsky
Způsob objednání: osobně ve studovně Oddělení rukopisů a starých tisků
Název: Infozdroje.cz
Portál Infozdroje.cz obsahuje informace o licencovaných databázích, které jsou dostupné v českých knihovnách.
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: název licenované databáze, název knihovny, která má ke zdroji přístup
Přístupnost: online databáze (na internetu)
Typy dokumentů: databáze (online, CD-ROM)
Časový interval: bez omezení
Jazyk dokumentů: cizí jazyky
: Elektronické informační zdroje na vysokých školách v ČR (EIZ VŠ)
Portál EIZ VŠ obsahuje informace o licencovaných databázích, které jsou dostupné na českých vysokých školách.
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: název licenované databáze, název vysoké školy, která má ke zdroji přístup
Přístupnost: online databáze (na internetu)
Typy dokumentů: databáze (online, CD-ROM)
Časový interval: bez omezení
Jazyk dokumentů: cizí jazyky
: Česká národní bibliografie (ČNB)
ČNB má několik částí: České knihy, Periodika, Speciální dokumenty (Grafické dokumenty, Hudebniny, Kartografické dokumenty, Zvukové záznamy, Elektronické zdroje), Články, Autority, Disertace a autoreferáty
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: možnosti vyhledávaní se liší podle vybrané části České národní bibliografie
Přístupnost: online databáze (na internetu)
CD-ROM (přístup v NK ČR prostřednictvím UltraNetu)
Typy dokumentů: všechny typy dokumentů
Časový interval: České knihy - od r. 1901, postupně je doplňována i produkce z období 1801-1900
Periodika - od r. 1990
Speciální dokumenty - Grafické dokumenty - od r. 1992
Speciální dokumenty - Hudebniny - od r. 1994
Speciální dokumenty - Kartografické dokumenty - od r. 1994
Speciální dokumenty - Zvukové záznamy - od r. 1992
Speciální dokumenty - Elektronické zdroje - od r. 1996
Články - od r. 1991
Disertace a autoreferáty -  1964-1996
Jazyk dokumentů: český jazyk
: Bibliografický katalog ČSFR. České hudebniny, gramofonové desky a kompaktní disky. 1990-1992. Praha : Národní knihovna v Praze, 1990-1992.
Národní bibliografie hudebnin, gramofonových desek a kompaktních disků v letech 1990-1992.
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: soupis je doplněn bohatými rejstříky (skladatelů, autorů textů, interpretů aj.)
Přístupnost: tištěný zdroj, bibliografie je dostupná např. v Referenčním centru
Typy dokumentů: hudebniny, gramofonové desky, kompaktní disky
Časový interval: 1990-1992
Jazyk dokumentů: český jazyk
Bibliografický katalog ČSSR. České hudebniny a gramofonové desky. 1965-1989. Praha : Panorama, 1965-1989. ISSN 0323-1569
Soupis hudebnin a gramofonových desek, které vycházely v ČSSR v letech 1965-1989.
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: bibliografie je doplněn bohatými rejstříky (skladatelů, autorů textů, interpretů aj.)
Přístupnost: tištěný zdroj, bibliografie je dostupná např. v Referenčním centru
Typy dokumentů: hudebniny, gramofonové desky
Časový interval: 1965-1989
Jazyk dokumentů: český jazyk
Bibliografický katalog ČSSR. České hudebniny. 1955-1964. Praha, 1956-1965.
Bibliografie hudebnin vydaných v letech 1955-1964.
Zachycené obory: všechny obory
Přístupnost: tištěný zdroj, bibliografie je dostupná např. v Referenčním centru
Typy dokumentů: hudebniny
Časový interval: 1955-1964
Jazyk dokumentů: český jazyk

 

Bibliografický katalog Československé republiky. Část B, Hudebniny. 1937-1946. Praha : Národní a Universitní knihovna, 1937/1938 - 1947.
Bibliografický katalog Československé republiky. Část C, Hudebniny. 1947-1950. Praha : Národní a Universitní knihovna, 1947 - 1951.
Bibliografie hudebnin vycházejících v letech 1937-1950.
Zachycené obory: všechny obory
Přístupnost: tištěný zdroj, bibliografie je dostupná např. v Referenčním centru
Typy dokumentů: hudebniny
Časový interval: 1937-1950
Jazyk dokumentů: český jazyk
Název: WorldCat
WorldCat je souborný katalog knihoven, které přispívají do systému OCLC. V současné době obsahuje téměř 50 milionů záznamů.
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: autor, název, předmět, rok, ISBN/ISSN ...
Přístupnost: online databáze (přístup pouze v Referenčním centru nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu)
Typy dokumentů: knihy, časopisy a další typy dokumentů
Časový interval: bez omezení
Jazyk dokumentů: cizí jazyky
: Kramerius
Kramerius je součástí Digitální knihovny. Digitální knihovna  obsahuje vzácné a ohrožené dokumenty digitalizované v národních programech Memoriae Mundi Series Bohemica (převážně rukopisy, staré tisky a perspektivně další dokumenty) a Kramerius (starší noviny a časopisy a další vzácné dokumenty tištěné na kyselém papíře).
Zachycené obory: všechny obory
Hledání podle: název
Přístupnost: online databáze (na internetu)
přístup k bibliografickým záznamům  - bez omezení
přístup k obrazovým datům dokumentů, které nejsou chráněny autorským zákonem - bez omezení
přístup k ostatním digitálním datům - pouze z  počítačů v síti NK ČR
Typy dokumentů: periodika (starší noviny a časopisy a další vzácné dokumenty tištěné na kyselém papíře)
Jazyk dokumentů: český jazyk, cizí jazyky
12.05.2021
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube