Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby eDDO pro uživatele ZTP/P s těžkým poškozením zraku

eDDO pro uživatele ZTP/P s těžkým poškozením zraku

Co je eDDO?

eDDO je služba umožňující především objednávat a přijímat elektronické kopie částí dokumentů v internetovém prostředí. Je určena fyzickým osobám starším 18-ti let držitelům průkazu ZTP/P s těžkým poškozením zraku s trvalým či přechodným bydlištěm na území ČR.


Co je předmětem eDDO?

Zhotovujeme kopie částí knih nebo sborníků v max. rozsahu 20 stran na jednu objednávku, a kopie článků z periodik. Kopie jsou dodávány ve formátu dvouvrstvého pdf (obrázek + text) do 48 hodin od zadání požadavku.

Kopírované materiály:

  • tištěné dokumenty z fondu NK ČR, kromě exemplářů z Národního konzervačního fondu
  • elektronické dokumenty (umožňují-li to licenční podmínky)

z Digitální knihovny (Kramerius)
z licencovaných on-line zdrojů (Referenční centrum)

Všechny materiály poskytované prostřednictvím eDDO slouží výhradně pro osobní/interní potřebu, studium, vědu a výzkum.


Jak eDDO funguje?

Vše probíhá prostřednictvím tzv. Uživatelského konta. K jeho zřízení a aktivaci je třeba:

  1. uzavřít s NK ČR písemnou Smlouvu o uživatelském kontě (Smlouva)
  2. tři exempláře Smlouvy o uživatelském kontě včetně kopie průkazu ZTP/P, případně sKarty s uvedením zrakového postižení doručte osobně či poštou na adresu:


Oddělení referenčních a meziknihovních služeb
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1

Po splnění výše uvedených podmínek obdržíte e-mailem přihlašovací údaje a návod, jak postupovat při zadávání požadavků.

Podrobné informace najdete v odkazech Všeobecné podmínky služby eDDO pro uživatele ZTP/P s těžkým poškozením zraku

 

Jana Huňová

07.06.2013
Smlouva

Smlouva o uživatelském kontě
(fyzická osoba s těžkým zrakovým postižením)

Kontakty

NK ČR
Oddělení referenčních  a meziknihovních služeb
Klementinum 190
110 01 PRAHA 1

E-mail: scan.ms@nkp.cz

Telefon: 221 663 203