Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Odborné činnosti SLK Semináře, sympózia a kolokvia Vybrané akce pořádané Slovanskou knihovnou v roce 2022

Vybrané akce pořádané Slovanskou knihovnou v roce 2022

Debata Jazyková situace na Ukrajině - historický vývoj a současnost se konala v pátek 23. září v 17 hodin.

Hosty pořadu byli ukrajinisté Rita Lyons Kindlerová a Alexej Sevruk a historik Libor Svoboda, kteří představili jazykovou situaci Ukrajiny z historického hlediska, rozšíření a rozvrstvení ukrajinštiny, řeč byla také o dialektech a sociolektech na Ukrajině, o situaci s rusko-ukrajinským bilingvismem či a správném přepisu toponym z ukrajinštiny do češtiny.

Debatu uspořádaly Ústav pro studium totalitních režimů, Česká asociace ukrajinistů, z.s. a Jednota tlumočníků a překladatelů JTP, Senovážné náměstí 23, Praha 1.

Více zde

 

debata ukrajina 2022

Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny a Slovanská knihovna uspořádali v sobotu 12. 3. 2022 v 16:00 hodin v Zrcadlové kapli Klementina hudebně literární odpoledne: Myšlenky mé...

Recitál klavíristy česko-ukrajinsko-běloruského původu Giorgiho Koukla, který přednesl klavírní skladby A. Szczerbinského a v podání dua MarOlja zazněly ukrajinské písně, doplněné o ukázky z ukrajinské a běloruské poezie.

Plakát

 


Národní knihovna ČR, Slovanská knihovna, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., a Bulharský kulturní institut uspořádali literární podvečer Ars poetica věnovaný bulharské spisovatelce, literární kritičce a političce
Blaze Dimitrové, který se konal u příležitosti 100. výročí od jejího narození ve středu 23. 3. 2022 od 17.00 v zasedacím sále Národní knihovny ČR.
O autorce promluvili Marcel Černý a Jakub Mikulecký, ukázky z její tvorby přednesla Marta Hrachovinová. Programem provedla Ivana Srbková.

Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna

Ústav východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy uspořádali přednášku religionisty a historika filozofie Dmitrije Sergejeviče Birjukova

Преломление образа Византии в русской [славянофильской и антиславянофильской] мысли XIX в.

Konala se v úterý 3. května 2022, od 17.30 hod. ve Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Akce byla součástí cyklu „Přednášky hostujících profesorů“ pořádaného Ústavem východoevropských studií FF UK.

Plakát

Lukáš Babka

30.09.2022