Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Klementinská NEJ Nejobjemnější herbář šestnáctého století s největšími ilustracemi rostlin

Nejobjemnější herbář šestnáctého století s největšími ilustracemi rostlin

Olbřímí kniha tištěná na vzácném šedomodrém papíře o rozměrech 44 x 31 cm patří počtem 1646 stran mezi nejobjemnější tištěné herbáře šestnáctého století. Jejím autorem byl Pietro Andrea Mattioli (1500-1577), známý italský přírodovědec a osobní lékař arciknížete Ferdinanda Tyrolského, který strávil v Praze více než deset let. Během pražského pobytu v roce 1562 vydal Mattioli v českém překladu své botanické dílo Komentáře k Dioskoridovi (Commentariis …) pod názvem “Herbář jinak bylinář”. Překlad do češtiny pořídil pro Mattioliho významný lékař a astronom Tadeáš Hájek z Hájku. Tím však Mattioliho práce na Komentářích k Dioskoridovi neskončila. Vyvrcholením jeho přírodovědných studií byla nová edice latinského Komentáře k Dioskoridovi vydaná v roce 1565. Text této rozsáhlé knihy s benátským impressem Valgrisia připravoval Mattioli také během svého pobytu v Praze, jak sám píše v dedikaci. Dílo tedy můžeme s plným vědomím zařadit do pražského kontextu. Kniha navíc obsahuje řadu reminiscencí z českého prostředí v podobě dalších dedikací, vyobrazení a v neposlední řadě v podobě oslavné básně napsané na Mattioliho počest pražským humanistou a básníkem Martinem Kuthenem ze Šprinsberka. Toto velké latinské vydání obsahuje také největší dřevořezy rostlin té doby, a to přes 1 000 celostránkových vyobrazení (byliny, květiny stromy, ovoce, zelenina). Na rozdíl od předešlých vydání je zde zahrnuta i látka z živočišné říše doplněná sto dřevořezy ryb, plazů, obojživelníků, hmyzu, savců a ptáků. Mattioli píše, že na pořízení ilustrací se podíleli Georgius Liberale da Udine a Wolfgang Meyerpeck z Míšně. Dílo bylo vytištěno za finanční podpory nejen všech Habsburků, kterým Mattioli věnoval různá předešlá vydání, ale též za přispění říšských princů a říšských měst. Kolik kusů této knihy bylo vytištěno na šedomodrém papíře, nevíme. Víme jen, že se dochovaly dva exempláře: jeden v Národní knihovně a druhý v Drážďanech.


herbar1.jpg


herbar2.jpg


herbar3.jpg

Mattioli, Pietro Andrea: Commentariis in sex libros Pedacii Dioscoridis Anazarbei novis plantarum, ac animalium, iconibus, supra priores editiones longe pluribus, ad vivum delineatis … 1565
Z fondu NK ČR. Foto: Ivan Král

26.09.2012
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube