Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Projekty a programy Národní plán obnovy

Národní plán obnovy

název projekturegistrační číslotermín od/dopřidělená  dotacecíl projektu
Inovace optických vlastností skenovacích zařízení digitalizační linky spolu se zajištěním jejich dostupnosti 341000007 1. 1. 2024 - 31. 12.2025 13 882 791 Kč Cílem je zajistit vyšší úroveň optické kvality pořizovaných obrazů digitalizovaných předloh a zvýšit celkový výkon skenovacích pracovišť digitalizačních linek Národní digitální knihovny. Toho bude dosaženo instalací nových kamer do skenerů a provedením souvisejících prací. Pro potřeby skenování křehkých knihovních jednotek budou vytvořena nová pracoviště pro digitalizaci, vybavená novým typem skenerů pracujícím bez nutnosti použití přítlačného skla
Nová řešení řídících softwarových komponent digitalizační linky a jejich podpora 341000008 1. 1. 2024 - 31. 12. 2025 11 070 083 Kč Cílem je doplnění systému digitalizační linky o komponenty s novými funkcemi, reorganizace architektury systému nasazením kontejnerizace a aktualizace stávajícího programového vybavení, zároveň dojde k odstranění funkčních nebo výkonových omezení, identifikovaných v průběhu provozu.
Implementace nových programových částí zajišťujících management obsahu a jejich podpora 341000009 1. 1. 2024 - 31. 12. 2025 7 598 886 Kč Cílem je doplnění systému digitalizačních linek v Národní knihovně ČR a MZK o nové komponenty k zajištění nových funkcí daných rozvojem standardů a novými nároky na rozšíření digitalizace; dále aktualizace stávajícího programového vybavení pro podporu nových nástrojů.
Implementace infrastruktury pro provoz digitalizační linky, včetně podpory 341000010 1. 1. 2024 - 31. 12. 2025 1 919 835 Kč Cílem je implementace nového řešení provozu digitalizační linky, které využívá kontejnerizaci jako klíčový prvek pro provoz aplikací, s využitím Kubernetes, robustní orchestrační platformy pro kontejnery, umožňující automatizovanou správu a škálování aplikací. Migrací provozu na novou infrastrukturu se zvýší výpočetní kapacita a stabilita digitalizační linky. Dojde ke komplexní transformaci infrastruktury.
Vývoj programových částí LTP, včetně zajištění servisní podpory 341000011 1. 1. 2024 - 31. 12. 2025 9 142 480 Kč Cílem je vývoj a implementace nového řešení LTP, které nahradí stávající verzi programového vybavení, a jeho doplnění o nové funkce a komponenty: Implementace nového procesu na vytváření SIP2 pro Kramerius 7, Podpora aktuálních metadatových standardů v LTP, Možnost exportu a aktualizace pouze metadatové části balíčku, Příjem e-bornů ve formátu obecného PDF, jeho transformace do PDF/A a uložení obou verzí v LTP.
Implementace nové infrastruktury pro provoz LTP, včetně podpory 341000012 1. 1. 2024 - 31. 12. 2025 3 038 843 Kč Cílem je implementace nového řešení LTP, které využívá kontejnerizaci jako klíčový prvek pro provoz aplikací, s využitím Kubernetes, robustní orchestrační platformy pro kontejnery, umožňující automatizovanou správu a škálování aplikací. Migrací provozu na novou infrastrukturu se zvýší výpočetní kapacita a stabilita LTP. Dojde ke komplexní transformaci infrastruktury.
Posílení infrastruktury dlouhodobého úložiště LTP, včetně podpory 341000013 1. 1. 2024 - 31. 12. 2025 10 849 587 Kč Cílem je modernizovat a zvýšit efektivitu dlouhodobého úložiště nákupem diskového pole pro uchovávání a ochranu digitalizovaných dat. Pro rychlý přístup k datům, která jsou často používána, jsou využívána prezentační úložiště s krátkou dobou odezvy, pro dlouhodobé uchovávání a zabezpečení dat, s ohledem na jejich zachování pro budoucí generace, jsou použita úložiště dlouhodobého archivu.
Zajištění nových funkcionalit LTP pro správu obsahu, včetně servisní podpory 341000014 1. 1. 2024 - 31. 12. 2025 5 726 033 Kč Cílem je vývoj nových modulů, které budou implementovány do prostředí LTP Národní digitální knihovny a umožní doplnit chybějící funkce systému LTP: nová funkce pro evidenci a nastavení práv k archivovaným dokumentům předaným do NK ČR ze strany vlastníků digitálních balíčků, funkce pro správu licenčních smluv, funkce evidence výsledků autorskoprávních kontrol zpřístupnění dokumentů v navazující digitální knihovně.
Konverze výsledků dřívějších digitalizací, jejich obohacení a uložení v LTP 341000015 1. 1. 2024 - 31. 12. 2025 8 000 000 Kč Cílem je obsahové obohacení datových balíčků K3 a jejich transformace do nových standardů digitálních dat včetně následného uložení v LTP a K5, dále obsahové obohacení datových balíčků výstupů Google digitalizací, jejich transformace a uložení v LTP a K5, vytvoření nového řešení pro generování SIP z dat Webarchivu a obsahové obohacení datových balíčků obrazů s vizuálně ztrátovou kompresí.
Obsahové a metadatové obohacení ISO obrazů z optických nosičů pro dlouhodobé uložení a zpřístupnění 341000016 1. 1. 2024 - 31. 12. 2025 2 162 961 Kč Cílem je vývoj nového řešení pro ukládání a správu obsahů optických nosičů v dlouhodobém úložišti LTP a jejich zpřístupňování s možností vzdáleného přístupu.
Pořízení HW pro sekundární instanci ČDK, včetně podpory 341000017 1. 1. 2024 - 31. 12. 2025 7 851 239 Kč Cílem je zajištění hardwarové infrastruktury pro sekundární instanci ČDK, jejímž základem je využití kontejnerizace, s využitím Kubernetes, robustní orchestrační platformy pro kontejnery, umožňující automatizovanou správu a škálování aplikací. Nové diskové pole bude poskytovat významně zvýšenou kapacitu pro digitalizovaná data, bude zajištěn kompletní a vyvážený přístup k uchovávání a zabezpečení dat. Dojde k vybudování sekundární infrastruktury s cílem posunout provoz Národní knihovny k modernímu a škálovatelnému způsobu správy a provozu aplikací.
Vývoj a implementace mirroringu a loadbalancingu pro ČDK včetně podpory 341000018 1. 1. 2024 - 31. 12. 2025 1 446 281 Kč Cílem je vytvoření, implementace a plné nasazení řešení pro mirroring a load balancing mezi primární instancí České digitální knihovny v MZK a sekundární instancí v NK ČR; dojde k vyšší dostupnosti a minimalizaci rizika datové ztráty a k rozložení provozu mezi primární a sekundární instancí digitální knihovny tak, aby byla optimalizována zátěž na jednotlivé servery. Výsledkem bude větší výkon a rychlost odezvy pro uživatele a  inimalizované riziko výpadků z důvodu nadměrné zátěže.

07.05.2024
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube