Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Odbor ochrany knihovních fondů Oddělení vývoje a výzkumných laboratoří

Oddělení vývoje a výzkumných laboratoří

Oddělení volně navazuje na práci Oddělení preventivní a hromadné konzervace knihovních fondů (1992 – 2000).

Náplní činnosti Oddělení vývoje a výzkumných laboratoří jsou vstupní analýzy stavu poškozených knih jako je např. určování hodnot pH kyselosti papíru, teploty smrštění kolagenových vláken usní a mikroskopická pozorování povrchu materiálů, doplněná o analýzy chemického složení a poškození. Oddělení se podílí na vývoji, výzkumu a ověřování nových konzervátorských a restaurátorských metod, testování různých materiálů pro konzervaci a restaurování knih, včetně iluminovaných rukopisů. V rámci výzkumných projektů a grantových úkolů je to zejména objektivní testování konzervátorských a restaurátorských materiálů, nestárnutých i uměle stárnutých, které se provádí měřením jejich chemických, fyzikálně-mechanických a fyzikálních vlastností.

V rámci výzkumných úkolů se oddělení zabývá např. problematikou zkvalitnění vlastností krabic pro ochranu písemných památek, dále ukládáním knih a dokumentů do obalů ze speciálních fólií bez přístupu vzduchu jako možné ochrany před účinky atmosféry na degradaci celulózových materiálů. Dále jsou monitorovány a vyhodnocovány klimatické parametry v depozitářích, studovnách a výstavních prostorech a navrhována vhodná opatření a úpravy pro nejlepší zabezpečení a ochranu knihovních fondů. Součástí oddělení je i mikrobiologická laboratoř, kde jsou prováděny mikrobiologické testy a testovány dezinfekční a dezinsekční prostředky pro ošetření knihovních fondů a depozitářů. Jsou také prováděny mikrobiologické kontroly knihovního fondu, individuální a hromadná dekontaminace mikrobiálně napadených knihovních fondů.

Hlavní činnosti Oddělení vývoje a výzkumných laboratoří:

 • provádění vstupních analýz stavu poškozených knih (určování hodnot pH kyselosti papíru, teploty smrštění kolagenových vláken usní, mikroskopická pozorování povrchu materiálů, analýzy chemického složení a poškození)
 • výzkum, vývoj a ověřování nových konzervátorských a restaurátorských metod
 • testování materiálů pro konzervaci a restaurování knih a iluminovaných rukopisů nestárnutých i uměle stárnutých, provádí se měřením jejich chemických, fyzikálně-mechanických a fyzikálních vlastností
 • monitorování a vyhodnocování klimatických parametrů v depozitářích a výstavních prostorech, případně v dalších prostorech (studovny, výstavní sály, apod.)
 • navrhování vhodných opatření a úprav pro nejlepší zabezpečení a ochranu knihovních fondů
 • mikrobiologické kontroly knihovního fondu
 • testování dezinfekčních a dezinsekčních prostředků a metod pro ošetření knihovních fondů a depozitářů
 • provádění individuální a hromadné dekontaminace mikrobiálně napadených knihovních fondů
 • řešení výzkumných záměrů a projektů
16.07.2013
Informace, metodické poradenství a odborné konzultace

Oddělení vývoje a výzkumných laboratoří
Centrální depozitář Hostivař
Sodomkova 2/1146, 102 00 Praha 15

Ing. Petra Vávrová, PhD., ředitelka odboru
Telefon: 281 013 102
E-mail: Petra.Vavrova@nkp.cz
Ing. Magda Součková, zástupce ředitelky, technolog
Telefon: 281 013 236
E-mail: Magda.Souckova@nkp.cz
Ing. Jiří Neuvirt, CSc., technolog
Telefon: 281 013 236
E-mail: Jiri.Neuvirt@nkp.cz
Ing. Lucie Palánková, mikrobiolog
Telefon: 281 013 102
E-mail: Lucie.Palankova@nkp.cz
Ing. Jitka Nováková, PhD., mikrobiolog
Telefon: 281 013 113
E-mail: Jitka.Novakova@nkp.cz
Ing. Jan Francl, klimatolog
Telefon: 281 013 113
E-mail: Jan.Francl@nkp.cz