Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality - titulní strana Kniha a závoj

Kniha a závoj

1100 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily

13. 12. 2021 – 30. 1. 2022

Pozvánka na výstavu 1 (mp4) - Pozvánka na výstavu 2 (mp4) - Fotogalerie

V tomto roce uplynulo 1100 let od mučednické smrti svaté Ludmily, první pokřtěné české kněžny, babičky svatého Václava a nejstarší světice českých zemí. Vývoj jejího kultu odráží spletité duchovní dějiny českých zemí (nástup křesťanství, vztah utrakvistů k její osobnosti, vzestup úcty v barokním období aj.). Tématika svaté Ludmily se v různé míře objevuje napříč fondy Národní knihovny. V nejstarších rukopisných památkách (záznam části Kristiánovy legendy v rukopise VI E 13 z konce 12. století) je reflektována jako první česká pokřtěná panovnice, navíc v pevném spojení se svatým Václavem. V mladších středověkých rukopisech je charakterizována primárně jako babička svatého Václava (např. Velislavova bible nebo latinský fragment Dalimila). Postupná změna vnímání její osobnosti se odrazila v raně novověkém materiálu (např. graduály a inkunábule), zejména během baroka (jazykově české hagiografické tisky). Na prahu moderního věku se její legenda dočkala kritického zhodnocení. V rámci výstavy jsou představeny rukopisné i tištěné památky spojené s touto osobností – od nejstarších rukopisů obsahující pouhé zmínky, přes bohatě iluminované kodexy, první tištěnou produkci až po raně novověké české tisky. Výstava si neklade za cíl obsáhnout svatou Ludmilu a její kult v písemných pramenech v plném rozsahu, to bude předmětem rozsáhlé monografie připravované k jejímu výročí. Národní knihovna se především zaměřuje na prezentaci svaté Ludmily ve vlastních klíčových materiálech z historických fondů (do r. 1800).

Hlavními partnery projektu jsou Evangelická teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Historický ústav Akademie věd ČR, Spolek svaté Ludmily a Ústav dějin umění Akademie věd ČR.

Galerie Klementinum – Výstavní sál (vstup od Mariánského náměstí, vchod B2)
Út - ne 10.00 – 18.00 hod.
Vstup zdarma

Doprovodný projekt k výstavě Kniha a závoj konané v Galerii Klementinum.
Pouze na tři dny jsou v Zrcadlové kapli Klementina vystaveny nejvzácnější památky z fondů NK ČR, které reflektují osobnost kněžny Ludmily, např. Velislavova bible či pařížský zlomek latinského překladu Dalimilovy kroniky.

Tisková zpráva >>

Zrcadlová kaple Klementina
14.–16. 1. 2022 / 10.00 –18.00 hod.
Vstup zdarma

 

16.01.2022