Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality Aktuality 2016 Příběhy míst

Příběhy míst

Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa
18. 1. - 19. 3. 2016 Výstavní chodba v přízemí, pondělí – sobota: 9 - 19 hodin. Vstup zdarma

Fotogalerie

Výstava je výstupem ze stejnojmenného projektu, jehož řešiteli jsou Ústav pro soudobé dějiny AV ČR spolu s Ústavem slovansko-germánských studií při Filozofi cké fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Hlavním cílem projektu je snaha o zmapování míst zatížených událostmi mezi lety 1948 - 1989. Výstava pak pomocí stojek a katalogu prezentuje některé vybádané výsledky. Podstatným smyslem instalace je ale badatelské místo, kde lze pracovat s elektronickou databází, která je hlavním výstupem projektu Národní kulturní identity (NAKI) financovaného Ministerstvem kultury ČR.

22.01.2017, HOLAN