Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality Aktuality 2016 Druhé zasedání Rady Národní knihovny

Druhé zasedání Rady Národní knihovny

Druhé zasedání poradního sboru ředitele pověřeného řízením Národní knihovny České republiky (NK), které nese název Rada Národní knihovny, přineslo zvolení předsednictva a zároveň schválení jednacího řádu.

Do funkce předsedkyně Rady NK ČR byla navržena děkanka FF UK Doc. Mirjam Friedová, PhD., zvolena byla všemi hlasy. Do funkce místopředsedy navrhli přítomní členové ředitele Moravské zemské knihovny Prof. PhDr. Tomáše Kubíčka, který byl rovněž zvolen všemi hlasy.

Pracovníci NK Ing. Petr Knížek, Mgr. Zuzana Kvašová a Ing. Petr Kukač představili strategii digitalizace a správy knihovních fondů v NK v kontextu digitální strategie ministerstva kultury.

PhDr. Petr Kroupa, pověřený řízením NK, sdělil informace týkající se provozu Národní knihovny po dobu 3. etapy revitalizace Klementina a současně probíhající rekonstrukce Centrálního depozitáře v Hostivaři. Prof. Kubíček ocenil Národní knihovnu za udržení provozu NK po dobu těchto stavebních prací.

Rada je poradním orgánem generálního ředitele NK. Pověřen řízením NK je od loňského dubna PhDr. Petr Kroupa. Rada se bude vyslovovat k zásadním koncepčním záměrům, a to v oblasti dostupnosti jejích fondů pro odbornou i laickou veřejnost, digitalizaci, rekonstrukci Klementina a rozmístění pracovišť.

22.01.2017, HOLAN