Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality Aktuality 2016 Den s Depulverou v Národní knihovně ČR

Den s Depulverou v Národní knihovně ČR

Dne 18. května 2016 pořádala Národní knihovna ČR pro zájemce z řad pracovníků, knihoven a institucí v České republice Den s Depulverou, během kterého prezentovala roční zkušenosti se strojem DEPULVERA. Ten slouží ke kontinuální mechanické očistě knihovních fondů.

Akce, kterou pořádal Odbor ochrany knihovních fondů ve spolupráci s Odborem komunikace, se zúčastnilo asi 60 zájemců nejen z řad NK. Za zmínku stojí účastníci z institucí jako např. Francouzský institut, Městská knihovna v Praze, Muzeum hlavního města Prahy, Národní filmový archiv, Národní muzeum a jeho knihovna i restaurátorské pracoviště, Univerzita Karlova (Knihovna 1. lékařská fakulty, Knihovna Pedagogické fakulty, Knihovna geologie Přírodovědecké fakulty), Moravská zemská knihovna v Brně (prochází procesem nákupu Depulvery), Knihovna Slezského zemského muzea v Opavě, CIKS Vysoká škola ekonomická, Laboratoř chemie a fyziky aerosolů AV ČR, Knihovna Antonína Švehly Ústavu zemědělské ekonomiky a informací a např. zástupce firmy SCANSERVICE, a.s.

Tento den byl přínosem nejen pro pracovníky ostatních institucí, kteří viděli praktickou ukázku fungování stroje.

Depulvera je stroj, který odstraňuje prach z vnějšího povrchu knih pomocí speciálních přírodních kartáčů. Jeho hlavní výhodou oproti jiným postupům očisty knih je fakt, že díky odsávání neznečišťuje okolí a nevíří prach. Není tak prospěšný pouze pro knihy, ale i pro zaměstance, kteří dýchají čistý vzduch. Národní Knihovna ČR je v současnosti jedinou institucí v Česku, která stroj vlastní.


22.01.2017, HOLAN