Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Školení pro uživatele RC - čtvrtek

Školení pro uživatele RC - čtvrtek

čtvrtek - portály

Portály - on-line přístupy k elektronickým časopisům (čtvrtek 8.00-9.00)    týdenní rozpis školení

Cílem školení je seznámit uživatele se zdroji, v nichž je  možné získat informace o elektronických časopisech (převážně zahraničních) dostupných  na území ČR. Dále získají uživatelé základní informace o databázích, které shromažďují informace o různých licencovaných zdrojích přístupných v českých knihovnách a dalších institucích.

Elektronické časopisy

 • EZB - Elektronická knihovna časopisů
  • komfortní a snadný přístup z jednoho místa ke všem plnotextovým odborným elektronickým časopisům, které má daná knihovna dostupné v rámci různých předplatných v plných textech nebo které jsou k dispozici volně na internetu
  • všechny časopisy v EZB musí být odborného charakteru a mít na internetu dostupných alespoň 50% plného textu
  • jasná informace o způsobu dostupnosti plného textu časopisů pomocí grafických návěští
  • německá a anglická verze rozhraní EZB
  • adresář volně dostupných plnotextových časopisů
  • konta všech  knihoven zapojených do EZB jsou pro prohlížení volně přístupná
  • možnost navrhovat nové tituly pro zařazení do EZB (formulář)
  • konta českých knihoven v EZB
  • možnosti vyhledávání: listování časopisy podle abecedního a  oborového seznamu, rychlé vyhledávání, pokročilé vyhledávání (více polí)

Licencované databáze (online, CD-ROM)

 • EIZ VŠ - Elektronické informační zdroje na vysokých školách
  • jednoduché hledání umožňuje listovat v přehledu  databází dostupných na VŠ a v seznamu VŠ
  • v rozšířeném hledání je možné dále vyhledávat i podle typu databáze a oboru databáze
  • výsledkem vyhledávání je přehled databází dostupných  na VŠ

Karolína Košťálová

01.12.2012