Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby eDDO - informace pro uživatele

eDDO - informace pro uživatele

eddo-logo.jpg

eDDO - dodavatelské centrum pro společenské a přírodní vědy

 

logo-rgb.jpg

UPOZORNĚNÍ: Od 1. 1. 2019 je možné prostřednictvím služby eDDO až do odvolání poskytovat pouze volná díla.
Důvodem je ukončení platnosti Kolektivní smlouvy mezi NK ČR a DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agenturou, o.s. k 31. 12. 2018. V současné době probíhají další jednání.

Autorské poplatky

Ceník

Všeobecné podmínky - Knihovní řád eDDO

Kontakty

Informace uživatele

1. Smlouvy

Pro knihovny:
Smlouva o uživatelském kontě (právnická osoba) + Čestné prohlášení
Smlouva o poskytování služby elektronického dodávání dokumentů koncovému uživateli
Návrh dohody o zániku Smlouvy o uživatelském kontě

Pro jednotlivce:
Smlouva o uživatelském kontě (fyzická osoba)

Tři exempláře Smlouvy o uživatelském kontě (knihovny včetně Čestného prohlášení) doručte osobně či poštou na adresu:

Oddělení referenčních a meziknihovních služeb
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1

2. Vklad finančních prostředků

Uživatelské konto je možné naplnit a průběžně doplňovat těmito způsoby:

  • osobně v pokladně ORMS NK ČR platbou v hotovosti
  • bankovním převodem na běžný účet Národní knihovny ČR na základě faktury - Žádost o vystavení faktury s avízem
  • poštovní poukázkou vydanou Národní knihovnou ČR na její běžný účet
  • bankovním převodem na běžný účet Národní knihovny ČR (číslo účtu 85535011/0710; musí obsahovat variabilní symbol 60212)
  • poštovní poukázkou typu C (uživatel doplní příslušné údaje - č. účtu 85535011/0710 a variabilní symbol 60212).

Informace pro digitalizační pracoviště

eDDO

Informace pro uživatele

08.01.2019