Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Kooperační systém článkové bibliografie a ANL+

Návod pro knihovny, jak se připojit k využívání ANL+

Návod pro knihovny

 

Počítače vyhrazené pro ANL+ musí splňovat několik požadavků iniciovaných vydavateli, kteří na základě licenčních smluv poskytují svá data Newton Media.

· Nelze používat operace se schránkou (např. CTRL+C) v aplikaci zobrazující chráněná data.

· Nelze používat USB výměnná média (flashdisk, paměťové karty atp.).

· Nelze instalovat aplikace z výměnných médií nebo stažené z internetu.

· Nelze spouštět aplikace nevyžadující instalaci.

· Je zablokován přístup na příkazovou řádku.

Obdobné požadavky lze očekávat i u jiných aplikací umožňujících v knihovnách využívat autorsky chráněné dokumenty, proto je důležité se touto problematikou zabývat.

Existují tři základní způsoby řešení zabezpečení počítačů, které splní výše uvedené požadavky:

1. Vyhrazené počítače s dedikovanou IP adresou, prohlížečem a operačním systémem, který je nakonfigurován tak, aby splňoval výše uvedené podmínky. Na stránkách Národní knihovny ČR je návod pro zabezpečení PC pro:

MS Windows zde

Linux zde

IP adresa vyhrazeného počítače se pak musí nahlásit společnosti Newton Media, aby povolila přístup na své servery obsahující plné texty článků.  Zároveň je třeba vyplnit formulář odběratele pro přihlášení - zde a odeslat jej Newton Media na kontaktní adresu uvedenou v Prohlášení).

2. Vzdálený přístup (např. protokolem RDP či FreeNX) na plochu serveru, který běží v jiné (pravděpodobně krajské) knihovně a má vlastnosti popsané v bodě 1.

Tento přístup je vhodný pro malé knihovny, neboť nevyžaduje vyhrazené počítače ani dedikovanou IP adresu.

3. Virtuální počítač s ořezaným operačním systémem a prohlížečem, provozovaný v knihovně, který se připojuje na centrální proxy server, proti kterému se ověřuje jménem a heslem.

Řešení popsané v bodě 1 je vhodné pro větší knihovny, které mohou vyhradit pro účel přístupu k autorsky chráněným dokumentům jeden nebo více počítačů a jsou schopny je připojit k internetu přes samostatnou veřejnou IP adresu.

Pro menší knihovny, které tuto možnost nemají, je pravděpodobně nejvýhodnější varianta popsaná v bodě 2.

Připravuje se řešení, které by umožnilo variantu 2. a 3. využít, podrobnosti poskytne V. Rosecký (kontakt níže).

Moravské zemské knihovně patří velký dík za přípravu varianty 1. pro Linux a varianty 2. a 3. V případě dotazů kontaktujte V. Roseckého Vaclav.Rosecky@mzk.cz.

Za přípravu doporučení pro variantu 1 pro MS Windows děkujeme panu F. Veselému a spol. ICTOI, s.r.o. a hledáme konzultanty z řad těch, kteří tuto variantu úspěšně nainstalují a použijí.

22.01.2013