Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Kooperační systém článkové bibliografie a ANL+

Zápis zdrojového dokumentu do pole 773 0#

Způsob zápisu souvisí s typologií zdrojových dokumentů zpracovávaných do báze ANL  - noviny, časopisy, sborníky

1. Noviny – deníky

a. Periodicita stanovena ročníkem -  u novin vždy

U deníků nepíšeme nakladatelské údaje  v $$dPraha  :  MaFra, 2010-

V $$g v závorce píšeme stručné datum  (RRRR)

$$9 píšeme podrobné formalizované datum vydání – RRRRMMDD – podrobné formalizované datum vydání zapisujeme rovněž do pole 008

Pro sjednocení zápisu zdrojového dokumentu titulů Mladá fronta Dnes a Právo, které mají regionální vydání a u kterých dochází k nejasnému zápisu, uvádíme:

Mladá fronta Dnes

Regionální vydání – označeno na titulní stránce novin vlevo nahoře

Mladá fronta Dnes. Brno
Mladá fronta Dnes. Českomoravská vrchovina
Mladá fronta Dnes. Jihočeské vydání
Mladá fronta Dnes. Jižní Morava
Mladá fronta Dnes. Karlovarské vydání
Mladá fronta Dnes. Královéhradecké vydání
Mladá fronta Dnes. Liberecké vydání
Mladá fronta Dnes. Pardubické vydání
Mladá fronta Dnes. Plzeňské vydání
Mladá fronta Dnes. Pražské vydání
Mladá fronta Dnes. Severní Morava a Slezsko
Mladá fronta Dnes. Severočeské vydání
Mladá fronta Dnes. Střední Morava
Mladá fronta Dnes. Středočeské vydání
Mladá fronta Dnes. Východní Morava
Mladá fronta Dnes. Východočeské vydání
Mladá fronta Dnes. Západočeské vydání

Regionální přílohy:

Jižní Čechy
Jižní Morava
Karlovarský
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Praha
Severní Čechy
Střední Čechy
Vysočina
Zlínský

Příloha novin Mladá fronta Dnes. Střední Morava (regionální vydání) – Olomoucký

Chybně

7730#

$$tMladá fronta Dnes - Olomoucký kraj
$$x1210-1168
$$gRoč. 21, č. 71 (2010), s. B/2
$$q21:71
$$920100325

Správně – příloha do druhého výskytu pole 773

7730#

$$t Mladá fronta Dnes. Střední Morava
$$x1210-1168
$$gRoč. 21, č. 71 (2010)
$$q21:71
$$920100325

7730#

$$tOlomoucký
$$gS. B/2
$$920100325

Právo

Právo. Jižní Čechy
Právo. Praha - Střední Čechy
Právo. Severní Čechy
Právo. Severní Morava a Slezsko
Právo. Střední Morava
Právo. Východní Čechy
Právo. Západní Čechy

Deníky mají zpravidla přílohy

Číslované

7730#

$$tLidové noviny
$$x0862-5921
$$gRoč. 9, č. 53 (1996)
$$q9:53
$$919960302

7730#

$$tNedělní Lidové noviny
$$gČ. 9, s. XIII

$$q9
$$919960302

Nečíslované

7730#

$$tHospodářské noviny
$$x0862-9587
$$gRoč. 54, č. 212 (2010)
$$q54:212
$$920101102

7730#

$$tEnergetika : komerční příloha HN
$$gS.
III
$$92010

7730#

$$tPrávo. Praha - Střední Čechy
$$x1211-2119
$$gRoč. 20, č. 279 (2010)
$$q20:279
$$920101202

7730#

$$tCafé
$$gS. 4
$$920101202

2. Časopisy

a. Periodicita stanovena ročníkem

Časopisy - příklad:

Literární noviny, Ročník 21, číslo 50, vyšlo 16. 12. 2010

7730#

$$tLiterární noviny
$$x1210-0021
$$gRoč. 21, č. 50 (2010), s. 17-18
$$q21:50
$$92010

Podrobné datum vydání zapíšeme do pole 008

Časopis Slezského zemského muzea. Série A. Vědy přírodní

7730#

$$tČasopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní
$$x1211-3026
$$gRoč. 58, č. 2 (2009), s. 169-174
$$q58:2
$$92009

Do $$g rok vydání v závorce za číslem deklarovaný rok vydání (zkrácené datum), nikoli skutečný rok vydání - stává se, že periodicita časopisu je deklarovaná v roce 2010, avšak ve skutečnosti byl vydán v roce 2011,
údaj – rok v $$9RRRR se shoduje s údajem uvedeným v závorce v $$g… (RRRR)

skutečné datum vydání (zkrácené nebo podrobné) zapisujeme formalizovaně do pole 008

008

Deníky (týdeníky, čtrnáctideníky) – podrobné – Typ data/publikační status na pozici 06 – e
měsíčníky, sborníky – stručné (pouze rok) - Typ data/publikační status na pozici 06 – s

b. Periodicita není stanovena ročníkem, ale je stanovena pouze (rokem) a číslem nebo čvrtletím, ročním obdobím, slovně vypsanými měsíci apod.

7730#

$$tEuro
$$x1212-3129
$$gČ. 6 (2004), s. 42
$$q6
$$92004

c. Číslo může být uvedeno jako Jaro, Léto, Podzim, Zima

Přítomnost Podzim 2001

7730#

$$tPřítomnost
$$x1213-0133
$$gPodzim (2001), s. 24-25
$$qPodzim
$$92001

d. Elektronický časopis na webu

7730#

$$tIkaros
$$honline
$$gRoč. 15, č. 2 (2011)
$$x1212-5075
$$q15:2
$$92011

3. Sborníky

a. Periodické

Acta Universitatis Carolinae. Geographica, (ročník) 29, supplementum, vydané v roce 1994

7730#

$$tActa Universitatis Carolinae. Geographica
$$x0300-5402
$$g29, suppl. (1994), s. 47-54
$$q29:suppl.
$$91994

Acta Comeniana, periodicita je dána číslem – vychází nepravidelně – jednotlivá čísla mají ISSN ($$x) a  ISBN ($$z),  v $$d uvádíme nakladatelské údaje.

7730#

$$tActa Comeniana
$$dPraha : Filosofia, 2007
$$x0231-5955
$$z978-80-7007-291-2
$$g20-21 (2007), s. 183-200
$$q20-21
$$92007

7730#

$$tActa Universitatis Carolinae. Environmentalica
$$dPraha : Karolinum, 2010
$$x0862-6529
$$gVol. 23, 1-2 (2009), s. 33-43
$$q23:1-2
$$92009

Periodické obsahující monotematické příspěvky např. sborník z konference

Archaeologia historica 30/2005 - Sborník příspěvků přednesených na XXXVI. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením na architekturu a architektonické památky (movité i nemovité) a ochranu kulturního dědictví, Telč, 20. - 24. září 2004

v $$d uvádíme nakladatelské údaje

v $$a uvádíme v interpunkčním sledu název (číslo. : rok : místo konání, země) konference (není povinné)

Sborník Archæologia historica je sborníkem z Konference archeologů středověku konané v roce 2004 v Telči (autoritní heslo konference v autoritní bázi NK ČR),

Název konference v případě sborníku z konference lze uvést v poli 1112# jako korporaci -autora, autoři příspěvků  v poli 7001#

nebo

Název konference v poli 61124 nebo 61127 (autoritní heslo), pak je autor příspěvku v poli 1001#...700…

7730#

$$aKonference archeologů středověku (36. : 2004 : Telč, Česko)
$$tArchæologia historica
$$dBrno : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2005
$$x0231-5823
$$z978-80-7275-079-5
$$g30/05 (2005), s. 803-811
$$q30/05
$$92005

b. Periodické – jednotlivá čísla mají ISBN

Název, podnázev, event. řada a podřada

Acta Musei Reginaehradecensis, řada A, název řady  Scientiae naturales  - viz. Báze ISSN NTK

7730#

$$tActa Musei Reginaehradecensis. Series A, Scientiae naturales
$$dHradec Králové : Muzeum východních Čech, 2003
$$x0231-9616
$$z80-85031-45-0
$$gSv. 29 (2003), s. 83-87
$$q29
$$92003

c. Monotematické s ISBN a ISSN edice a řady

Sborník nemá vlastní číslování je součástí  číslované řady (podřady)

Edice je zpracovaná v bibliografickém záznamu knihy v poli 4901# - viz báze Národní knihovny (NKC)- knihy

4901#

$$aActa Universitatis Carolinae. Philosophica et historica,
$$x0567-8293 ;
$$v1/2004.
$$aStudia sociologica ;
$$v14

Údaje o edici přechází s interpunkcí do podpole $$k

7730#

$$tOrganizace, rozhodování, řád a změna
$$dPraha : Karolinum, 2006
$$kActa Universitatis Carolinae. Philosophica et historica ; 1/2004
$$kStudia sociologica ;  14
$$x0567-8293
$$z80-246-1041-8
$$gS. 87-104
$$92006

Sborník je součástí číslované řady a má vlastní číslování

7730#

$$tFolia numismatica
$$dBrno : Moravské zemské muzeum, 2009
$$kSupplementum ad Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales  93-94
$$x0862-1195
$$z…….
$$gSv. 22-23 (2008-2009), s. 11-75
$$q22-23
$$92008-2009

Časopis Folia numismatica je evidován v bázi ISSN jako Folia numismatica s vlastním ISSN, na obálce je uvedeno, že vychází jako příloha ad Acta Musei Moraviae, v řadě Scientiae sociales, která má vlastní číslování

Edice Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales není registrovaná v bázi ISSN, údaj je uveden na obálce nebo na titulní straně sborníku

Při zpracování periodik je nutné ověřit v případě nejasnosti název časopisu v bázi ISSN Národní technické knihovny http://www.techlib.cz/cs/333-baze-issn/ .

Stává se, že

· z grafického pojednání názvu časopisu nelze zcela jasně vyvodit jeho název, některé časopisy postrádají tiráž nebo údaje uvedené v tiráži jsou nekompletní; v tiráži je uvedené chybné ISSN apod.

· sborníky

o vychází v řadách a podřadách,

o mají variantní názvy,

o přejmenují se nebo splynou s jinými (merging)

o nebo se rozdělí

o nebo vychází jako příloha (např. Folia numismatica sice vychází jako Supplementum ad Acta Musei Moraviae, ale v bázi ISSN jsou registrované jako Folia numismatica)

určující v takových případech je vždy jejich registrace  - název v bázi ISSN

Uvedený příklad titulu „Organizace, rozhodování, řád a změna“ ukazuje tematické číslo, které je registrováno zároveň pod číslem ISBN a je popsáno jako monografie vycházející v periodické ediční číslované řadě (ISSN) a odděleně číslované ediční podřadě.

c. Konference (seriálové publikace)

v $$d uvádíme nakladatelské údaje

7730#

$$tProblematika historických a vzácných knižních fondů 2008 : sborník z 17. odborné konference, Olomouc, 5.-6. listopadu 2008
$$dOlomouc : Vědecká knihovna; Brno : Sdružení knihoven České republiky, 2009
$$z978-80-7053-283-6 (VKOL)
$$z978-80-86249-53-7 (SDRUK)
$$gS. 115-125
$$92009

7730#

$$tForum Brunense 2008
$$dBrno : Muzeum města Brna, 2009
$$x0862-3538
$$gS. 20-28
$$92009

Konference – elektronická, online

7730#

$$aINFORUM (12. : 2006 : Praha, Česko)
$$tInforum 2006
$$dPraha : Albertina icome Praha, 2006
$$honline
$$92006

Sborník z konference na CD-ROM

7730#

$$aCHISA 2004 (Praha, Česko)
$$tCHISA 2004 : 16th international congress of chemical and process engineering : 22-26 August 2004, Praha, Czech Republic / Czech Society of Chemical Engineering
$$dPraha : Process Engineering Publisher, 2004
$$hCD-ROM
$$nObsahuje tištěnou přílohu
$$z80-86059-40-5
$$g9 s.
$$92004

V $$g článek má 9 stran, v $$n poznámka o příloze

Závěr:

Deníky – Pole 773

Formát - RD

Název deníku – pokud vychází regionální vydání, musí název obsahovat údaje o regionální mutaci (Mladá fronta Dnes, Právo apod.)

$$t Mladá fronta Dnes. Českomoravská vrchovina
$$d Místo : Vydavatel, datum  se u deníků neuvádí
$$gRoč. 25, č. 10 (RRRR), s. 2-3
$$q25:10
$$9 RRRRMMDD  -  formalizované datum vydání se shoduje  s datem uvedeným v závorce v $$g – pouze rok vydání

název přílohy se uvádí v druhém výskytu pole 773, s uvedením stránek, v $$9  - datum

povinná  podpole :

$$t
$$x  - pokud má ISSN
$$g
$$q
$$9

V případě, že příloha nemá číslo, podpole $$q není

Časopisy - pole 773

Formát - RS

$$tNázev
$$xISSN
$$g
Roč. 10, č. 20 (RRRR), s. ..
$$q10:20
$$9RRRR

povinná  podpole:

$$t
$$x - pokud má ISSN
$$g
$$q
$$9

Přílohy časopisu = analogicky jako v případě příloh k deníkům

Elektronický časopis

Formát – RS

povinná  podpole:

$$t
$$h
$$x - pokud má ISSN
$$g
$$q
$$9

Sborníky – pole 773

Varianta 1

$$tNázev. Řada, Podřada
$$dMísto : Vydavatel, RRRR – skutečné datum vydání
$$xISSN
$$gVol. 15, no. 10 (deklarované datum – RRRR), s. ….
$$q15:10
$$9
RRRR – datum shodné s datem v závorce v $$g

povinná  podpole:

$$t
$$x- pokud má ISSN
$$g
$$q
$$9

Varianta 2

Sborník má periodicitu vyznačenou pouze číslem – viz. Acta Comeniana nebo Archæologia historica

$$tNázev
$$dMísto : Vydavatel, RRRR – skutečné datum vydání
$$xISSN
$$zISBN
$$g15 (deklarované datum – RRRR), s. ….
$$q15
$$9
RRRR – datum shodné s datem v závorce v $$g

povinná podpole:

$$t
$$d
$$x - pokud má ISSN
$$z - pokud je uvedeno ISBN
$$g
$$q
$$9

Varianta 3

Sborník má vlastní název a  je součástí edice

$$tNázev
$$dMísto : Vydavatel, RRRR – skutečné datum vydání
$$kEdice (číslo) – podpole $k lze opakovat v případě číslované edice a číslované ediční řadě; v případě ediční řady a číslované podřady lze zapsat do jednoho pole $$k nebo i do dvou výskytů $k
$$xISSN
$$zISBN
$$gS. …
$$9RRRR – datum shodné s datem v závorce v $$g

povinná podpole:

$$t
$$d
$$k
$$x - pokud má ISSN
$$z - pokud má ISBN
$$g
$$9

Varianta 4

Elektronický sborník z konference

$$tNázev
$$dMísto : Vydavatel, RRRR – skutečné datum vydání
$$honline resp. CD-ROM/DVD-ROM
$$9RRRR – datum shodné s datem v závorce v $$d

povinná podpole:

$$t
$$d
$$h
$$9


Podpole $$d se neuvádí u novin a časopisů  s pravidelnou periodicitou (Roč., č.)

Podpole $$d se uvádí u sborníků a monografií

Datum v povinném $$9 se

- u novin uvádí v podobě RRRRMMDD

- u časopisů uvádí v podobě RRRR a shoduje se s datem v $$g v závorce, podrobné datum vydání (u týdeníků a čtrnáctideníků) v poli 008

- u sborníků bez vlastního číslovaní a u monografií shoduje s datem vydání v $$d

Skutečné datum vydání dokumentu je vždy v poli 008

- u novin, týdeníků a čtrnáctideníků je datum podrobné

- u měsíčníků a časopisů s nižší periodicitou je jednoduché (pouze rok), rovněž tak u sborníků

Podpole $$h (Údaje fyzického popisu) se uvádí   pouze u elektronické formy vydání  online, v případě nosiče pak CD-ROM, DVD-ROM

26.03.2018