Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Odbor ochrany knihovních fondů

Odbor ochrany knihovních fondů

Aktuálně

14.12.2016 Zveme Vás na letos již druhou konferenci věnovanou problematice syntetických materiálů ve sbírkách kulturních institucí. Konferenci pořádá Národní knihovna ČR ve spolupráci s Metodickým centrem konzervace při Technickém muzeu v Brně, 14. 12. 2016 v Centrálním depozitáři Hostivař. Bližší informace jsou v přiložené pozvánce a programu. Platbu lze provést převodem nebo na místě v hotovosti. Kapacita sálu je omezena, proto vás žádáme o závaznou registraci na tomto odkazu: https://goo.gl/forms/oe2Tl827ecoUd1zL2 do 9. 12. 2016.

Kontakt: Ing. Petra Vávrová, PhD. <Petra.Vavrova@nkp.cz>; Mgr. Jitka Neoralová <Jitka.Neoralova@nkp.cz>


Úkolem Odboru ochrany knihovních fondů (OOKF) je komplexní ochrana a péče o fyzický stav historických a novodobých knihovních fondů Národní knihovny ČR. Odbor OOKF plní funkci výzkumného, konzultačního a metodického pracoviště s celorepublikovou působností pro ostatní knihovny, spolupracuje s mnoha institucemi a odbornými pracovišti v České republice i v zahraničí. Odbor OOKF zahrnuje tři oddělení:

Celkový proces ochrany a péče o knihovní sbírky je třeba chápat jako komplex činností ... >>


Havárie a živelní pohromy
Riziko havárií a živelních katastrof
Legislativa v oblasti řízení rizik a zásahů při katastrofách
Prevence havárií a katastrof
Poškození vodou
Poškození požárem
Poškození chemikáliemi
Modrý štít
Český komitét Modrý štít


Péče o knihovní sbírky
Ochrana knihovních fondů a kulturního dědictví
Ochrana knihovních fondů před negativními vlivy prostředí
Zásady manipulace a uložení knihovních fondů
Vystavování knihovních exponátů
Metody konzervace a ošetření poškozených dokumentů
Program ochranných obalů
Přístup k restaurování a konzervaci písemných památek

Stránky jsou průběžně aktualizovány....

18.11.2016

Archiv událostí >>
Služby knihovnám >>
Výzkumné záměry a projekty >>
Odborné texty a informace >>


Informace, metodické poradenství a odborné konzultace

Oddělení vývoje a výzkumných laboratoří
Centrální depozitář Hostivař
Sodomkova 2/1146, 102 00 Praha 15

Ing. Petra Vávrová, PhD., ředitelka odboru
Telefon: 281 013 102
E-mail: Petra.Vavrova@nkp.cz
Ing. Magda Součková, zástupce ředitelky, technolog
Telefon: 281 013 236
E-mail: Magda.Souckova@nkp.cz


Oddělení restaurování
Centrální depozitář Hostivař
Sodomkova 2/1146, 102 00  Praha 15

BcA. Jana Dřevíkovská, vedoucí oddělení
tel. 281 013 382, 221 663 440
E-mail: Jana.Drevikovska@nkp.cz
Ondřej Lehovec, zástupce vedoucí
Telefon: 281 013 382
E-mail: Ondrej.Lehovec@nkp.cz


Oddělení preventivní konzervace
Centrální depozitář Hostivař
Sodomkova 2/1146, 102 00 Praha 15

Dana Hřebecká, vedoucí oddělení
Telefon: 281 013 101
E-mail: Dana.Hrebecka@nkp.cz
Jana Viceníková, zástupce vedoucí
Telefon: 281 013 101
E-mail: Jana.Vicenikova@nkp.cz