Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Oddělení rukopisů a starých tisků

Oddělení rukopisů a starých tisků

Novinky v naší příruční knihovně
  1. Bibliotheca NationalisFond
  2. Katalogy a databáze
  3. Činnost
  4. Studovna
  5. Kontakty
  6. Odkazy
  7. Elektronické objednávky do studovny

Aktuality

PF 2022

Výstava Kniha a závoj. 1100 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily

Srdečně vás zveme na výstavu Kniha a závoj, která je věnována výročí úmrtí kněžny a světice Ludmily. Na výstavě jsou představeny vzácné rukopisy a tisky. Tematicky je výstava členěna do osmi bloků (Ludmilin život, Svatoludmilský kult, Ludmila jako součást svatováclavské legendy, Ludmila jako součást panteonu českých svatých, Ludmila v dějepisectví, Ludmila v kazatelství, Ludmila a hudba, Ludmila jako přímluvkyně). Galerie Klementinum, 13.12.2021-30.1.2022 (úterý-neděle), vstupné zdarma. Výstava má i svoji virtuální verzi zde.

Podzimní cyklus přednášek Z klementinských pokladů

Srdečně vás zveme na letošní podzimní přednáškový cyklus Z klementinských pokladů... Další přednáška 4.1.2022 prof. Jiřího Mikulce představí svatou Ludmilu jako barokní světici. Bude probíhat v Klementinu v 17,00. Také bude streamována na Facebookovém profilu Národní knihovny ČR.

Virtuální výstava Lipnická bible 1421–2021: Štít víry do neklidné doby

Přesně po šesti stech letech od dopsání Lipnické bible se unikátní rukopis načas vrátil do země svého vzniku. Na hrad Lipnici a do pražského Klementina byl převezen až z amerického Oklahoma City, kde o něj pečuje Muzeum bible s hlavním sídlem ve Washingtonu. Proč je Lipnická bible "štítem víry do neklidné doby"? Zveme vás na virtuální výstavu! Pojďte se začíst do příběhů a témat, které se k tomuto rukopisu váží. Nemusíte nikam chodit, stačí kliknout na jednotlivé obrazy tady.

Videa

Pravidelně pro vás natáčíme videa!!! Při výběru vhodných témat se snažíme jít napříč našimi rukopisnými a tištěnými fondy, snažíme se hledat zajímavé formáty a poutavá témata. Videa je možné shlédnout v YouTube kanálu Národní knihovna ČR. V současnosti jsou přístupná následující témata: Pontifikál Renauda z Baru, Pasionál abatyše Kunhuty, Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR, Knihy na řetězech, Bohuslav Balbín a jeho odkaz, Cesare Ripe a jeho ikonologie ve fondech Národní knihovny, Neplachova kronikaDoba Karla IV. v kronice Přibíka Pulkavy z RadenínaVelikonoce ve středověkých rukopisechMarignolova kronika nebo kratší video (Zlomek evangelia svatého Lukáše). Nové video představuje nejstarší mapovou sbírku Lobkovické sbírky ( Weinerovo vydání Apianovy mapy Bavorska ).

Nabídka odborné stáže

Nabízíme možnost absolvování odborné praxe pro studenty všech cyklů studia. Během praxe se student seznámí se základním chodem oddělení, rozložením fondu a aktuálními pracovními postupy. Úměrně k znalostem a dovednostem nabytým v dosavadním studiu a případné předcházející praxi, budou uchazeči svěřeny samostatné dílčí úkoly při zpracování a manipulaci s jednotlivými fondy. Praxe bude vždy po vzájemné domluvě upravena na míru dle osobních a studijních možností, odborných nebo zájmových preferencí a aktuálních potřeb oddělení. Naším cílem je umožnit studentům získat cenné zkušenosti z odborné praxe a propojit vzájemnou spoluprací obě instituce. Zároveň se snažíme o vytvoření aktivního odborného prostředí a propojení více odborných generací. Při bližším zájmu můžete kontaktovat vedoucího oddělení Mgr. Jana Vojtíška nebo PhDr. Renátu Modrákovou.

Nově zdigitalizované rukopisy ze signatur V E-G!!!

Zdigitalizovali jsme pro vás dalších dvacet dva středověkých rukopisů, tentokráte ze signatur V E, F, G  (V E 8, V E 13, V E 15, V E 18, V E 20, V E 21, V E 23-V E 25, V F 1, V F 3, V F 8, V F 11, V F 18, V F 19, V F 23, V F 26-V F 28, V G 2, V G 18, V G 24). Mezi zdigitalizovanými rukopisy byl i nedávno nově objevený hudební fragment nacházející se v kodexu V E 15. Opět převažoval vzdělavatelský charakter těchto originálů. Ale také byl mezi nimi jeden slovník a jeden astronomický a jeden lékařský rukopis. Výzdoba rukopisů je vesměs jednoduchá. Všechny jsou přístupné v digitální knihovně Manuscriptorium.

fcb

04.01.2022