Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality Knihy online do 5. února 2021

Knihy online do 5. února 2021

Dne 2. prosince 2020 se podařilo získat souhlasné stanovisko Svazu českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) k prodloužení licence na provoz digitální knihovny NDK-COVID do 5. 2. 2021. Velké díky míří jménem NK ČR a snad i jménem našich uživatelů panu Ing. Martinu Vopěnkovi, předsedovi SČKN a dalším členům svazu, kteří toto prodloužení poskytování služeb NDK-COVID odsouhlasili, i když se knihkupci a nakladatelé nyní nacházejí ve velmi tíživé situaci. Moc si toho vážíme. Dále samozřejmě se stejnou vřelostí děkujeme i dalším smluvním partnerům, kterými jsou kolektivní správci autorských práv DILIA a OOA-S. Všechny subjekty poskytly souhlas se zpřístupněním digitalizovaných titulů bez nároku na finanční plnění

Studenti a pedagogové vysokých škol a vyšších odborných škol registrovaných ve federaci eduID.cz mohou od 2. listopadu 2020 využívat dočasný online přístup k digitálním fondům Národní knihovny a Moravské zemské knihovny. Národní knihovna získala ke zveřejnění souhlas kolektivních správců autorských práv, konkrétně spolku DILIA, OOA-S a  také souhlasné stanovisko Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Tyto subjekty daly souhlas bez nároku na finanční plnění. Zpřístupněno tak bude více než 215.000 titulů monografií a periodik, což je téměř 64 milionů stran. Své digitální fondy mohou postupně zveřejnit i další knihovny.

Dohoda umožňuje studentům a pedagogům vyšších odborných a vysokých škol i vědeckým pracovníkům těchto institucí, které jsou registrovány ve federaci eduID.cz, přístup k digitalizovaným fondům online formou aplikace Kramerius. „Velmi si vážím přístupu kolektivních správců autorských práv, nakladatelů i knihkupců, kteří nám poskytli souhlas se zpřístupněním. Po této službě byla v posledních týdnech velmi intenzivní poptávka a věřím, že to řadě studentů a vysokoškolských pedagogů ulehčí práci,“ říká Vít Richter, generální ředitel Národní knihovny. „Po dobu uzavření knihoven si budou moci uživatelé s registračními údaji eduID naše fondy otevřít, přečíst, ale z logiky věci nemůžeme povolit stahování a tisk těchto fondů. Pravidla jsou v tomto ohledu stejná jako v jarních měsících,“ dodává Richter. Národní knihovna tímto eliminuje nelegální šíření publikací.

Nositelé práv stejně jako nakladatelé vydaných děl mohou požádat Národní knihovnu a Moravskou zemskou knihovnu o vyřazení titulů ze zveřejněné databáze.

Předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka v této souvislosti uvádí: „Zavřená knihkupectví, nakladatelé s plnými sklady knih, které vytiskli na vánoční trh. K tomu žádná specifická podpora od státu. Pro Svaz českých knihkupců a nakladatelů to tentokrát bylo těžké rozhodování. Přesto jsme odhlasovali, že navzdory kritické situaci, ve které jsme se ocitli, umožníme zejména studentům a badatelům, aby se prostřednictvím knihoven dostali k digitálním formátům knih, které si momentálně nemohou fyzicky vypůjčit. Všechny, kteří toho využijí, prosíme, aby si zapamatovali, jaké to bylo nemít přístup ke knihám, a aby si uvědomili, že bez podpory nakladatelů a knihkupců může být vydávání knih do budoucna téměř nemožné.“

Z důvodu očekávané vysoké zátěže byly spuštěny dvě přístupové brány. V případě přetížení jedné, mohou čtenáři využít druhou. Kompletní digitální fondy MZK a NK ČR lze najít po přihlášení na adrese https://www.ndk.cz nebo na adrese https://dnnt.mzk.cz.

Kompletní znění smlouvy se spolkem DILIA a OOA-S je možné najít zde.

31.01.2021, HOLAN